Třída 2775 - Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9248 (277503) - únor 1998

Stroje pro zemní práce - Jednotky technických parametrů a přesnosti jejich měření

125 Kč

ČSN ISO 9245 (277505) - leden 1994

Stroje pro zemní práce. Výkonnost stroje. Terminologie, značky a jednotky

65 Kč

ČSN ISO 6405-1 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 6405-2 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství

550 Kč

ČSN ISO 9244 (277509) - květen 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.16t

780 Kč

ČSN ISO 10968 (277510) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6011 (277511) - říjen 2004

Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 6012 (277512) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2860 (277515) - červenec 2009

Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry

190 Kč

ČSN 27 7520 (277520) - červen 1989

Stavebné, zemné stroje a rýpadlá. Metóda určenia rýchlosti pojazdu

125 Kč

ČSN EN ISO 5010 (277521) - červenec 2020

Stroje pro zemní práce - Kolové stroje - Požadavky na řízení

340 Kč

ČSN 27 7522 (277522) - září 1989

Stavební a zemní stroje a rýpadla. Metody měření rozměrů celých strojů s pracovním zařízením

190 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky

230 Kč

ČSN ISO 8925 (277524) - říjen 1992

Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Diagnostické otvory

65 Kč

ČSN EN ISO 2867 ed. 2 (277525) - březen 2012 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy

340 Kč

ČSN ISO 10262 (277532) - květen 2006

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 13531 +A1 (277533) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

340 Kč

ČSN EN ISO 3471 (277535) - prosinec 2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

440 Kč

ČSN ISO 7451 (277536) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem hloubkových a nakládacích lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 3449 (277537) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.14t

250 Kč

ČSN EN ISO 3164 (277538) - listopad 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace

190 Kč

ČSN EN ISO 6683 (277539) - březen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.13t

210 Kč

ČSN ISO 7457 (277540) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Stanovení rozměrů zatáčení strojů na kolovém podvozku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 24410 (277542) - květen 2006

Stroje pro zemní práce - Připojení pracovních prostředků nakladačů řízených prokluzem kol

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 21507 (277543) - květen 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 6682 (277545) - červenec 2009

Stroje pro zemní práce - Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů

230 Kč

ČSN ISO 9247 (277555) - březen 1994

Stroje na zemné práce. Elektrické drôty a káble. Zásady identifikácie a označovania

65 Kč

ČSN ISO 6749 (277585) - březen 1993

Stroje na zemné práce. Konzervovanie a skladovanie

190 Kč

ČSN EN 15573 (277586) - leden 2009

Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč