ČSN EN ISO 3471 (277535)

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

ČSN EN ISO 3471 Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení pro kovové ochranné konstrukce chránící při převrácení (ROPS) pro stroje pro zemní práce, stejně jako konzistentní a reprodukovatelné prostředky vyhodnocování shody s těmito požadavky pomocí laboratorních zkoušek používajících statické zatížení na reprezentativním vzorku.
Tato evropská norma platí pro ROPS určenou pro následující mobilní stroje se sedící obsluhou, jak jsou definovány v ISO 6165, s hmotností rovnou nebo větší než 700 kg:
- dozer;
- nakladač;
- rýpadlo-nakladač;
- dampr;
- pokladač potrubí;
- tahačová část (přední pohonná část) kombinovaných strojů (např. traktorový skrejpr, dampr s kloubovým rámem);
- grejdr;
- kompaktor odpadu;
- válec ;
- rýhovač.
Tato evropská norma se nevztahuje na sedadla instruktora nebo přídavná sedadla pro ovládání příslušenství.

Tento dokument se nevztahuje na konstrukce, které byly vyrobeny před datem vydání této normy CEN. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN ISO 3471 (277535)
Katalogové číslo 82478
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963824789
Tato norma nahradila ČSN EN 13510 (277535) z listopadu 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)