ČSN EN ISO 3449 (277537) Aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

ČSN EN ISO 3449 Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma poskytuje kritéria na provedení ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS). Rozeznává různé typy a velikosti strojů pracujících v rozličných environmentálních podmínkách. Je určena k zajištění přiměřené ochrany obsluhy před padajícími předměty různých velikostí a hmotností.
Laboratorní zkoušky zde uvedené jsou prostředky pro hodnocení vlastností konstrukcí užívaných pro ochranu obsluhy před lokalizovaným průnikem a nepřímo i pro hodnocení odolnosti nosné konstrukce vůči dynamickému zatížení.
Tato mezinárodní norma stanovuje ucelené, opakovatelné prostředky hodnocení vlastností ochranných konstrukcí FOPS pod zatížením a předepisuje požadavky na provedení těchto konstrukcí pod takovým zatížením v reprezentativní zkoušce.
Pro podobné zkoušky ochranných konstrukcí FOPS pro rýpadla a stroje určené k rýpání viz ISO 10262.
Tato mezinárodní norma předepisuje laboratorní zkoušky pro měření strukturálních vlastností a stanovuje požadavky na provedení reprezentativní zkoušky ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) určené pro použití na strojích pro zemní práce ovládaných řidičem a definovaných v ISO 6165. Je použitelná pro obě zkoušky ochranných konstrukcí FOPS dodávaných jako nedílná část stroje a pro ty, které jsou dodávány samostatně pro přídavná zařízení ke stroji. Neplatí pro použití ochranných konstrukcí FOPS určených pro kompaktory odpadu, rýpadla, válce, rýhovače, pokladače potrubí, pro sedadlo pro obsluhu přídavného pracovního prostředku (např. přídavné rýpadlové zařízení) nebo pro stroje s jmenovitým výkonem nižším než 15 kW.
POZNÁMKA: Tato mezinárodní norma může být použita jako návod pro výrobce ochranných konstrukcí ROPS nebo FOPS, aby se mohli rozhodnout, jaký typ ochrany pro tyto nebo jiné stroje poskytnout pro konkrétní použití.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN ISO 3449 (277537)
Katalogové číslo 83645
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963836454
Změny a opravy Oprava 1 2.14t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3449 (277537) z března 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)