ČSN EN ISO 3457 (277523) Aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky

ČSN EN ISO 3457 Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma definuje základní termíny a specifikuje požadavky na ochranné kryty a charakteristiky ochranných krytů, požadavky na jiné prostředky a charakteristiky jiných prostředků pro ochranu osob před mechanickými, tekutinovými nebo tepelnými nebezpečími přidruženými k provozu a běžné údržbě strojů pro zemní práce, které jsou definovány v ISO 6165, když jsou používány tak, jak to stanovil výrobce.
V této mezinárodní normě jsou uvedeny požadavky na provedení ochranných krytů a jiných prostředků, které chrání osoby před neúmyslným kontakty s obecnými mechanickými, tekutinovými nebo tepelnými nebezpečími na strojích pro zemní práce v průběhu normálního provozu stroje a běžné údržby. Do této normy jsou zahrnuty vztahy mezi vzdáleností oddělující ochranný kryt od nebezpečné součásti a velikostí otvoru v ochranném krytu, které vycházejí z antropometrických údajů.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN ISO 3457 (277523)
Katalogové číslo 83650
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963836508
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3457 (277523) z září 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)