Třída 2740 - Výtahy, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4000 (274000) - prosinec 1986

Elektrické výtahy. Názvosloví

440 Kč

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - červen 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008

340 Kč

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - duben 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81

230 Kč

ČSN 27 4002 (274002) - říjen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

440 Kč

ČSN EN 81-20 ed. 2 (274003) - únor 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.24t

965 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - listopad 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

350 Kč

ČSN EN 81-21 ed. 2 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 81-22 ed. 2 (274003) - říjen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou

1 270 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - prosinec 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 81-28 +AC (274003) - srpen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

230 Kč

ČSN EN 81-3 +A1 (274003) - leden 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Oprava 2 10.11t, Oprava 3 3.20t

830 Kč

ČSN EN 81-31 (274003) - říjen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.11t

965 Kč

ČSN EN 81-40 ed. 2 (274003) - březen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

590 Kč

ČSN EN 81-41 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.11t

610 Kč

ČSN EN 81-43 (274003) - leden 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

550 Kč

ČSN EN 81-50 ed. 2 (274003) - únor 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

590 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

350 Kč

ČSN EN 81-58 ed. 2 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 81-70 +A1 (274003) - leden 2023

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 81-70 ed. 3 (274003) - září 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

340 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 81-71 +AC (274003) - srpen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

340 Kč

ČSN EN 81-72 ed. 3 (274003) - březen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

440 Kč

ČSN EN 81-73 ed. 2 (274003) - březen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

230 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

340 Kč

ČSN EN 81-77 ed. 2 (274003) - listopad 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 81-80 ed. 2 (274003) - srpen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

350 Kč

ČSN EN 81-82 (274003) - květen 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením

340 Kč

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

945 Kč

ČSN P CEN/TS 81-76 (274003) - květen 2012

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů

340 Kč

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003) - červen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

340 Kč

TNI CEN/TR 81-12 (274003) - září 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích

340 Kč

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - leden 2024 nové vydání

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - prosinec 2016 aktuální vydání

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

580 Kč

ČSN EN ISO 25745-3 (274006) - prosinec 2015

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 27 4007 (274007) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

350 Kč

ČSN EN ISO 14798 (274008) - září 2013

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika

440 Kč

ČSN 27 4010 (274010) - červenec 2016 aktuální vydání

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

945 Kč

ČSN 27 4011 (274011) - únor 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

230 Kč

TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

125 Kč

ČSN 27 4014 (274014) - únor 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.09t, Oprava 1 10.11t

525 Kč

ČSN ISO 4190-5 (274060) - leden 2013 aktuální vydání

Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

340 Kč

ČSN ISO 7465 (274081) - leden 2009 aktuální vydání

Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

250 Kč

ČSN EN 13015 +A1 (274090) - leden 2009 aktuální vydání

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

340 Kč
foo