Třída 2783 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 500-1 +A1 (278311) - červen 2010 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

550 Kč

ČSN EN 500-2 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

230 Kč

ČSN EN 500-3 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

340 Kč

ČSN EN 500-4 (278311) - srpen 2011 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

550 Kč

ČSN EN 500-6 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

340 Kč

ČSN EN 13019 +A1 (278319) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - květen 2016 aktuální vydání

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 13524 +A2 (278324) - srpen 2014

Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13021 +A1 (278325) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - únor 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15431 (278327) - srpen 2008

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Požadavky na zaměnitelnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15432-1 (278328) - březen 2012

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky

340 Kč

ČSN EN 15432-2 (278328) - listopad 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů

190 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329) - říjen 2012 aktuální vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek

230 Kč

ČSN EN 15583-2 (278329) - říjen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky

230 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - prosinec 2020 nové vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice

230 Kč

ČSN EN 15597-2 (278330) - červenec 2020

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky na rozhoz a jejich zkoušení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15366 (278331) - duben 2010

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Pevná pojiva k použití na komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15518-1 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16811-3 (278333) - květen 2016

Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16811-1 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16811-2 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 536 (278336) - únor 2016 aktuální vydání

Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 15906 (278338) - červen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení

230 Kč

ČSN EN 16330 (278339) - říjen 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč