ČSN EN 536 (278336) Aktuální vydání

Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 536 Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky, které jsou vhodné pro na stacionární a přemístitelné obalovací soupravy pro výrobu materiálů (např. horké asfaltové směsi, studené asfaltové směsi, cementový štěrk) používaných pro stavbu a údržbu pozemních komunikací (vozovek silnic, dálnic, chodníků, letištních ploch atd.), stavebních děl k zadržování vody, přehradních zdí, propustí apod.
Tato norma platí pro následující typy obalovacích souprav:
a) obalovací souprava pro horký asfalt;
b) obalovací souprava pro studené míchání (např. pro výrobu cementového štěrku, studené asfaltové směsi);
c) obalovací souprava pro živičné nebo neživičné recyklované materiály;
d) obalovací souprava pro litý asfalt, také zahrnující přírodní asfalt.
Stroje pohybující se během pracovního procesu (např. mobilní míchače litého asfaltu) a drtiče nejsou zahrnuty do této evropské normy.
Tyto typy obalovacích souprav pro asfalt mohou také být kombinovány nebo rozšířeny o další zařízení (např. zařízením pro skladování pojiv (např. živičná, syntetická, rostlinná).
Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí souvisící s obalovacími soupravami, když jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání, které jsou důvodně předvídané výrobcem (viz kapitola 4). Tato evropská norma určuje odpovídající technická opatření pro vyloučení nebo snížení rizik vyplývajících z významných nebezpečí.
Tato evropská norma neplatí pro stroje pro výrobu cementového betonu a malty, které jsou pokryté EN 12151.
Tato evropská norma neřeší nebezpečí způsobená hořlavými plyny. Jakmile budou k dispozici informace, budou zahrnuty.
Tato evropská norma neplatí pro obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy CEN.

Označení ČSN EN 536 (278336)
Katalogové číslo 98558
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963985589
Tato norma nahradila ČSN EN 536 (278336) z března 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)