ČSN EN 13020 (278320) Aktuální vydání

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13020 Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro opravy povrchu vozovek, zejména:
- pojivové rozstřikovače [nebo rozstřikovače];
- štěrkové podrťovače [nebo podrťovače];
- stroje pro opravy povrchu (pojivový rozstřikovač štěrkový podrťovač [nebo rozstřikovač podrťovač]);
- vařiče litého asfaltu;
- zalévač spár;
- stroje pro mikroúpravy povrchu/stroje pro postřik suspenzí;
- pokladače studeného asfaltu/stroje pro mikroúpravy asfaltového povrchu
(viz také kapitola 3).
Stroje pro opravy povrchu vozovek mohou být upevněny na nosném vozidle, přívěsu nebo na návěsové soupravě spojené tak, aby vytvořila jednotný celek. Stroje pro opravy povrchu vozovek je také možné připevnit na vlastní podvozek a hnací systém (samopojízdný nebo ovládaný pěší obsluhou). V každém případě tvoří stroj a podvozek jednotný celek.
Směrnice a normy s ohledem na podvozek dopravního vozidla, označeného v tomto dokumentu jako nosné vozidlo, se mají týkat zařízení, u kterého byly provedeny určité úpravy, aby se mohlo použít k opravám povrchu vozovek. Použití na veřejné komunikaci se řídí vnitrostátními předpisy.
Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí identifikovaná na základě posouzení rizika relevantního pro stroje pro opravy povrchu vozovek, jestliže jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Tato evropská norma se nezabývá významnými nebezpečími ve spojitosti s tlakovými nádobami a EMC. Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření pro vyloučení nebo snížení rizik spojených s provozem stroje, seřizováním a nastavováním, vykládkou nákladu a běžnou údržbou.
Tato evropská norma neobsahuje požadavky na nosná vozidla nebo speciální konstrukce. Těmi se zabývají směrnice týkající se konstrukcí vozidel. Systémy demontovatelných karoserií (např. demontovatelné kontejnery) určují jiné normy. Vibrace nejsou řešeny v normě, protože pro všechny stroje tohoto druhu vibrace nejsou významným nebezpečím vzhledem k malé pracovní rychlosti a speciálním pracovním podmínkám (např. rovný povrch).
Tato evropská norma se nezabývá riziky vznikajícími při provozu strojů v potenciálně výbušných atmosférách.
Tato evropská norma neobsahuje požadavky směrnice 94/55/ES týkající se přepravy nebezpečných nákladů po komunikacích, ale obsahuje dodatečné specifikace ve vazbě na tyto existující požadavky.
Tato evropská norma se vztahuje na stroje vyrobené po datu schválení této normy CEN.

Označení ČSN EN 13020 (278320)
Katalogové číslo 99976
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963999760
Tato norma nahradila ČSN EN 13020 +A1 (278320) z října 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)