Třída 2750 - Pohyblivé plošiny

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1808 (275003) - prosinec 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky

945 Kč

ČSN EN 280-1 (275004) - únor 2023 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

770 Kč

ČSN EN 280-2 (275004) - prosinec 2022 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině

340 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - prosinec 2016

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy

230 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - říjen 2014 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

340 Kč

ČSN ISO 20381 (275007) - březen 2010

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení

350 Kč

ČSN ISO 16653-3 (275008) - prosinec 2012

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce

190 Kč

ČSN EN 1495 +A2 (275010) - leden 2010 aktuální vydání

Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny

550 Kč

ČSN EN 1570-1 +A1 (275011) - květen 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst

570 Kč

ČSN EN 1570-2 (275011) - září 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s

440 Kč
foo