Třída 2780 - Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15164 (278000) - listopad 2008

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje

340 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - květen 2021 nové vydání

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15572 (278002) - únor 2016

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje pro konečnou úpravu hran

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13766-1 (278004) - prosinec 2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 1: Obecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13766-2 (278004) - prosinec 2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 2: Doplňující požadavky EMC z hlediska provozní bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5353 (278005) - říjen 1999

Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví - Vztažný bod sedadla

190 Kč

ČSN EN ISO 3411 (278007) - únor 2008 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy

230 Kč

ČSN ISO 14401-1 (278008) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 14401-2 (278008) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 2: Kritéria provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 5006 (278009) - srpen 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení

340 Kč

ČSN ISO 9533 (278010) - únor 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Akustická výstražná zařízení pro jízdu a přední klaksony montované na stroje - Zkušební metody a kritéria provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 12509 (278014) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Osvětlovací a světelná signalizační zařízení, označovací/obrysová světla a odrazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16001 (278016) - červenec 2018

Stroje pro zemní práce - Systémy detekce předmětů a pomůcky pro viditelnost - Technické požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19014-1 (278017) - únor 2019

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 1: Metoda určení bezpečnostních částí řídicího systému a výkonové požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19014-3 (278017) - duben 2019

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 3: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19014-4 (278017) - únor 2021

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 6016 (278020) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovních zařízení a součástí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 27 8036 (278036) - březen 1985

Stroje pro zemní práce a rýpadla. Nakládací lopaty. Jmenovitý objem

230 Kč

ČSN ISO 9246 (278046) - říjen 1992

Stroje na zemné práce. Dozérové radlice traktorov na pásovom a kolesovom podvozku. Určenie objemu

125 Kč

ČSN ISO 6747 (278047) - únor 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace

350 Kč

ČSN EN 15436-1 (278048) - březen 2009

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 1: Terminologie

570 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - leden 2016 aktuální vydání

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15436-3 (278048) - leden 2016

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15436-4 (278048) - únor 2010

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 4: Přejímka strojů uživatelem při dodání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč