ČSN EN 15164 (278000)

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje

ČSN EN 15164 Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje požadavky na bezpečnost pro návrh a instalaci pro řetězové a pásové drážkovací stroje jako kategorie strojů ze skupiny stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene, používané jak v lomech, tak ve výrobních provozech pro řezání mramoru, granitu a jiných typů kamene volných nebo čelních v lomu nebo kvádrů již vytěžených. Stroje mohou být buď stacionární, nebo přemístitelné během procesu po kolejích.
Tento dokument řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, které se týkají, řetězových a pásových drážkovacích strojů když jsou používány podle svého určení a za podmínek, které předpokládá výrobce. Tento dokument specifikuje příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z významných nebezpečí.
Tato norma se zabývá drážkovacími stroji s hlavním elektrickým motorem a vybavenými jednou hlavní řezací hlavou. Tato evropská norma zahrnuje pouze stroje pro rovinné řezání (v jedné ose) a nezabývá se problémy vyplývajícími z geomorfologie řezaných kamenů. Tato evropská norma se zabývá nebezpečími během přepravy, uvedení do provozu, používání a údržby.
Diamantové lanové pily jsou zamýšleny pro používání s diamantovými řezacími lany rovněž uváděnými v této normě jako nástroje.
Tato norma neřeší hluk jako významné nebezpečí.
Tato evropská norma neřeší:
- provozování za extrémních okolních podmínek (mimo limity definované v EN 60204-1);
- provozování v potencionálně výbušné atmosféře.
Tento dokument se nevztahuje na stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této normy CEN
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN 15164 (278000)
Katalogové číslo 82270
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2008
Datum účinnosti 1. 12. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963822709
Dostupnost skladem (tisk na počkání)