ČSN 27 2435 (272435)

Jeřábové dráhy dočasné

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro pozemní, popřípadě vyvýšené jeřábové dráhy sloupových, věžových, portálových apod. jeřábů, zřizované a používané po dobu nezbytně nutnou do doby ukončení stavebních, montážních apod. prací. Norma neplatí pro jeřábové dráhy, které vyžadují řešení odchylné (přísnější) od této normy. Norma stanoví požadavky na umístění a postavení jeřábové dráhy, její provedení včetně bezpečnostních zařízení. Příklady provedení jeřábových drah jsou na obrázcích 1 až 10. Norma řeší hlavně technickou bezpečnost jeřábových drah dočasných. ČSN 27 2435 byla schválena 30.12.1970 a nabyla účinnosti od 1.10.1971.

Označení ČSN 27 2435 (272435)
Katalogové číslo 2387
Cena 230 Kč230
Datum schválení 30. 12. 1970
Datum účinnosti 1. 10. 1971
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963023878
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 24 35
  • ČSN 272435
  • ČSN 27 24 35 : 1970
  • ČSN 272435:1970
  • ČSN 27 2435:1970