ČSN EN 60204-32 (332200) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60204-32:1998. Evropská norma EN 60204-32:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60204-32:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třicátá druhá část EN 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve zdvihovacích strojích a v přidruženém zařízení. Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení zdvihacího stroje ke zdroji elektrické energie a zahrnuje napájecí soustavy a ovládací vedení umístěná vně zdvihacího stroje. Tato část platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz. Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení zdvihacích strojů, které jsou používány v místech s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru. Za pozornost stojí tyto definice: Čl.3.23 Kryt: (enclosure) Část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí (IEV 826-03-12). Čl.3.30 Ochranný kryt: (guard) Část stroje užívaná výhradně k ochraně pomocí fyzické přepážky; podle své konstrukce se nazývá pouzdro, plášť, zástěna, dveře, uzávěra, atd. (ISO/TR 12100-1, 3.22, modifikováno). Čl.3.32 Nebezpečí (riziko): (hazard) Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví (ISO/TR 12100-1, 3.5, modifikováno). Čl.3.34 Osoba poučená: (/electrically/ instructed person) Osoba dostatečně poučená osobami znalými, která může být též pod jejich dohledem, aby jí tím bylo umožněno vyhnout se nebezpečím a předcházet rizikům, která může způsobit elektřina ( např. pracovníci výroby a údržby) (IEV 826-09-2, modifikováno). Čl.3.35 Blokování (pro zajištění bezpečnosti): (interlock for safeguarding) Uspořádání, které spojuje zábranu (zábrany) nebo přístroj (přístroje) s řídicím systémem a/nebo s celým přívodem elektrické energie dodávané do stroje nebo jeho částí. Čl.3.42 Zábrana: (obstacle) Část bránicí nahodilému dotyku živých částí, avšak nebránící dotyku živých částí záměrnou činností (IEV 826-03-14). Čl.3.52 Riziko: (risk) Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví při nebezpečném stavu (ISO/TR 12100-1). Čl.3.55 Zajištění bezpečnosti: (safeguarding) Bezpečnostní opatření sestávající se z určitých technických opatření nazývaných bezpečnostní ochranou sloužících k ochraně osob před nebezpečími, jež mohou být rozumně odstraněna nebo dostatečně omezena konstrukcí. Čl.3.58 Osoba znalá: (electrically skilled person) Osoba s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, umožňujícími jí vyhnout se nebezpečí a předcházet rizikům, které elektřina může vytvářet (IEV 826-09-01, modifikováno). Dále obsáhlá norma (cca 95 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Připojení zdrojů, hlavní vypínač a přístroje pro vypínání, kapitolu 6 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 7 - Ochrana (jištění) zařízení, kapitolu 8 - Pospojování, kapitolu 9 - Řídicí obvody a řídicí funkce, kapitolu 10 - Komunikační zařízení pro spojení obsluhy se strojem a řídicí přístroje umístěné na stroji, kapitolu 11 - Elektronické zařízení, kapitolu 12 - Řídicí zařízení: umístění, montáž a kryty, kapitolu 13 - Vodiče a kabely, kapitolu 14 - Vedení, kapitolu 15 - Elektrické motory a přidružená zařízení, kapitolu 16 - Příslušenství a osvětlení, kapitolu 17 - Výstrahy a označování, kapitolu 18 - Technická dokumentace, kapitolu 19 - Zkoušky a ověřování. Konečně norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, normativní Přílohu Za a Rejstřík. ČSN EN 60204-32 (33 2200) byla vydána v dubnu 2000.

Označení ČSN EN 60204-32 (332200)
Katalogové číslo 58321
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 4. 2000
Datum účinnosti 1. 5. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8590963583211
Změny a opravy Z1 4.09t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
a nahrazena ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-11 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV