ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 947 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 14. 9. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN EN 60204 platí pro používání elektrických, elektronických a programovatelných elektronických zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem.
V této části ČSN EN 60204 termín elektrický zahrnuje elektrické, elektronické a programovatelné elektronické předměty (tj. elektrické zařízení znamená elektrické, elektronické a programovatelné elektronické zařízení).
Tato část ČSN EN 60204 platí pro elektrické zařízení nebo části elektrických zařízení, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V v případě střídavého proudu (AC) a 1 500 V v případě stejnosměrného proudu (DC) a se jmenovitými napájecími kmitočty nepřesahujícími 200 Hz.
Zařízení, na které se vztahuje tato část ČSN EN 60204, začíná v místě připojení napájení k elektrickému zařízení stroje.
Tato část ČSN EN 60204 nezahrnuje všechny požadavky (např. na ochranu, blokování nebo řízení), které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy kvůli ochraně osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Každý typ stroje vyžaduje splnění specifických požadavků pro zajištění přiměřené bezpečnosti.
ČSN EN 60204 - 1 je aplikační norma a není určena k tomu, aby omezovala nebo brzdila technický pokrok.
ČSN EN 60204 - 1 zahrnuje výhradně elektrická zařízení strojů, jak jsou uvedena v názvosloví a v příloze C, ale není na ně omezena.
Silové obvody, kde se používá elektrická energie přímo jako pracovní nástroj, jsou z této části ČSN EN 60204 vyloučeny.
V kontextu této části ČSN EN 60204 se termín osoba vztahuje k jakémukoliv jednotlivci a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro používání a ošetřování příslušného stroje.15.4.2007

Ing. František Valenta - ELVAM

Označení ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Katalogové číslo 78751
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8590963787510
Změny a opravy A1 11.09t, Oprava 1 4.11t, Z1 2.19t
Norma je platná do 14. 9. 2021
a bude nahrazena ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Tato norma nahradila ČSN EN 60204-1 (332200) z března 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN EN ISO 13857 (833212)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-11 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV