ČSN EN 60204-1 (332200) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve strojích, které nejsou během činnosti ručně přenosné a které vzájemně koordinovaně spolupracují ve skupinách strojů, u nichž jsou však vyloučena vyšší systémová hlediska (např. komunikace mezi systémy).
POZNÁMKY
1. Termín elektrický používaný v této normě zahrnuje jak elektrická, tak elektronická hlediska (např. elektrické zařízení znamená jak elektrické, tak elektronické zařízení) .
2. Termín osoba používaný v této normě se vztahuje na kteréhokoliv jedince a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro užívání a údržbu příslušného stroje.
Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení stroje ke zdroji elektrické energie (viz. 5.1.).
3. Požadavky na elektrická zařízení v budovách viz IEC 60364.

Tato část normy platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V AC a 1 500 V DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz. Pro vyšší napětí nebo kmitočty může být zapotřebí uplatňovat zvláštní požadavky. Tato část normy je základní normou a není jejím účelem technický pokrok omezovat nebo mu zabraňovat. V této části nejsou obsaženy některé požadavky (např. na ochranná zařízení, blokování nebo řízení), které je třeba splnit nebo které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy zaměřenými na ochranu osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Každý typ stroje vyžaduje splnění speciálních požadavků pro odpovídající bezpečnost. Tato část normy výslovně platí pro elektrická zařízení strojů, jak jsou definována ve 3.33 (příloha A uvádí přehled příkladů strojů, pro jejichž elektrické zařízení je možno tuto normu uplatnit), ale není omezena jenom na ně.
Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení strojů, které:
- jsou umístěny venku (např. mimo budovy nebo jiné ochranné konstrukce);
- používají, zpracovávají nebo vyrábějí výbušný materiál (např. barvy nebo piliny);
- jsou používány v prostředích s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru;
- mohou být příčinou zvláštního nebezpečí při výrobě určitých materiálů;
- jsou používány v dolech;
- patří do skupiny šicích strojů, jejich jednotek a systémů (viz IEC 60204-31);
- patří do skupiny zdvihacích strojů (viz IEC 60204-32).
Tato část IEC 60204 neplatí pro silové obvody, v nichž je elektrická energie použita přímo jako pracovní nástroj.

Označení ČSN EN 60204-1 (332200)
Katalogové číslo 57568
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 3. 2000
Datum účinnosti 1. 4. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8590963575681
Změny a opravy Z1 6.07t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Tato norma nahradila ČSN EN 60204-1 (332200) z října 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-11 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV