ČSN EN 60204-1 (332200) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60204-1:1992, do které byla převzata s modifikacemi IEC 204-1:1992. Tato část EN 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů v pracovních strojích i ve skupinách vzájemně koordinovaně spolupracujících strojů. Neplatí však pro systémová hlediska vyšší úrovně (např. pro komunikaci mezi systémy). Je základní normou a není jejím účelem technický pokrok omezovat. Za pozornost stojí - z celkového počtu cca šedesáti - tyto definice. Čl.3.19 Kryt: Část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí (IEV 826-03-12). Čl.3.25 Ochranný kryt: Část stroje užívaná výhradně k ochraně pomocí fyzické přepážky; podle své konstrukce se nazývá pouzdro, plášť, zástěna,dveře, uzávěra, atd. (viz.3.22 EN 292-1). Čl.3.26 Nebezpečí (riziko): Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví (viz 3.5 EN 292-1). Čl.3.30 Osoba poučená: Osoba příslušným způsobem poučená nebo vedená pracovníky znalými tak, aby se mohla vyhnout nebezpečím, která může způsobit elektřina (např. pracovníci výroby a údržby). Čl.3.31 Blokování pro zajištění bezpečnosti: Uspořádání, které spojuje zábranu (zábrany) nebo přístroj (přístroje) s řídicím systémem a/nebo s celým přívodem elektrické energie dodávané do stroje nebo jeho částí. Čl.3.39 Zábrana: Část bránicí neúmyslnému dotyku živých částí, avšak nebránicí dotyku živých částí záměrnou činností (IEV 826-03-14). Čl.3.48 Rizikovost: Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví při nebezpečném stavu (viz 3.7 EN 292-1). Čl.3.51 Zajištění bezpečnosti: Bezpečnostní opatření sestávající se z určitých technických opatření nazývaných bezpečnostní ochranou (zábrany, bezpečnostní přístroje) na ochranu osob před nebezpečími, jež mohou být rozumně odstraněna nebo dostatečně snížena konstrukcí (viz 3.19 EN 292-1). Čl.3.55 Osoba znalá: Osoba s technickými vědomostmi nebo dostatečnými zkušenostmi, které umožňují vyhnout se ohrožení, které může způsobit elektřina. Dále obsáhlá norma obsahuje následující kapitoly: kap. 4 Všeobecné požadavky; kap. 5 Připojení zdrojů, hlavní vypínač a přístroje pro vypínání; kap. 6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem; kap. 7 Ochrana (jištění) zařízení; kap. 8 Pospojování; kap. 9 Řídicí obvody a řídicí funkce; kap. 10 Komunikační zařízení pro spojení obsluhy se strojem a řídicí přístroje umístěné na stroji; kap. 11 Přizpůsobovací obvody rozhraní řídicí části; kap. 12 Elektronické zařízení; kap. 13 Řídicí zařízení: umístění, montáž a krytí; kap. 14 Vodiče a kabely; kap. 15 Vedení; kap. 16 Elektrické motory a přidružená zařízení; kap. 17 Příslušenství a osvětlení; kap. 18 Výstrahy a označování; kap.19 Technická dokumentace; kap. 20 Zkoušky; Konečně norma obsahuje 6 informativních příloh. ČSN EN 60204-1 (33 2200) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 33 2200 část 1 z 15.2.1988.

Označení ČSN EN 60204-1 (332200)
Katalogové číslo 17916
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran
EAN kód 8590963179162
Norma byla zrušena k 1. 4. 2000
a nahrazena ČSN EN 60204-1 (332200)
Tato norma nahradila ČSN 33 2200-1 (332200) z prosince 1988

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-11 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV