ČSN EN ISO 13849-1 (833205) Aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 13849 uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny o zásadách návrhu a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Pro tyto části SRP/CS specifikuje norma charakteristiky, které zahrnují úroveň vlastností požadovanou k vykonávání bezpečnostních funkcí. Norma platí i pro SRP/CS pro vysoký požadavek a nepřetržitý režim, bez ohledu na druh používané technologie a energie (elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické, atd.) pro všechny druhy strojních zařízení.
Norma nespecifikuje bezpečnostní funkce nebo úrovně vlastností, které mají být použity v jednotlivém případě.
Tato část ISO 13849 uvádí specifické požadavky pro SRP/CS, které používají programovatelný elektronický systém (systémy).
Norma neuvádí specifické požadavky na návrh produktů, které jsou částí SRP/CS. Přesto však mohou být použity uvedené principy, jako například kategorie nebo úrovně vlastností.
POZNÁMKA 1: Příklady produktů, které jsou částí SRP/CS: relé, elektromagnetické ventily, spínače polohy, programovatelné logické automaty (PLC), ovládací jednotky motoru, dvouruční ovládací zařízení, zařízení citlivá na tlak. Pro návrh těchto produktů je důležitý odkaz na specificky používané mezinárodní normy, např. ISO 13851, ISO 13856-1 a ISO 13856-2.
POZNÁMKA 2: Pro definici požadované úrovně vlastností viz 3.1.24.
POZNÁMKA 3: Požadavky uvedené v této části ISO 13849 pro programovatelné elektronické systémy jsou kompatibilní s metodologií pro konstrukci a vývoj bezpečnostních elektrických, elektronických a programovatelných elektronických ovládacích systémů pro strojní zařízení, které jsou uvedeny v IEC 62061.
POZNÁMKA 4: Pro bezpečnostní vestavěný software pro komponenty s PLr = e, viz IEC 61508-3:1998, kapitola 7.

Označení ČSN EN ISO 13849-1 (833205)
Katalogové číslo 501728
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135017287
Tato norma nahradila ČSN CR 954-100 (833205) z února 2000
ČSN EN ISO 13849-1 (833205) z července 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 14119 (833315)
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

ČSN EN ISO 14120 (833302)
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ČSN EN ISO 4414 (833370)
Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 13849-2 (833205)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti

foo