ČSN EN ISO 4414 (833370)

Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

ČSN EN ISO 4414 Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti používané u strojních zařízení, jak jsou definována v 3.1 normy ISO 12100:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, která jsou spojena s pneumatickými systémy, a specifikuje zásady, které mají být aplikovány, aby byla tato nebezpečí vyloučena, jsou-li systémy používány podle svého určení.
Významným nebezpečím hluku se tato mezinárodní norma nezabývá vyčerpávajícím způsobem.
Emise hluku závisí zvláště na instalaci pneumatických součástí nebo systémů do strojního zařízení.
Tato mezinárodní norma platí pro konstrukci, výrobu a modifikaci systémů a jejich součástí a bere také v úvahu následující hlediska: montáž, instalaci, nastavování, nepřetržitý provoz systému, snadnou a ekonomickou údržbu a čištění, spolehlivý provoz ve všech předpokládaných použitích, účinnost energie a prostředí.
Tato mezinárodní norma neplatí pro vzduchové kompresory a zařízení spojená s rozdělováním vzduchu, obvykle instalovaná v závodech, včetně plynových lahví a nádob.

Označení ČSN EN ISO 4414 (833370)
Katalogové číslo 88297
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2011
Datum účinnosti 1. 7. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963882970
Tato norma nahradila ČSN EN 983 +A1 (833370) z prosince 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 4413 (833371)
Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN 349 +A1 (833211)
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 14120 (833302)
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů