Třída 83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0050 (830050) - prosinec 1993

Odběr vzorků důlního ovzduší

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

125 Kč

ČSN 83 0051 (830051) - listopad 1983

Vzorkování důlního ovzduší pro stanovení nitrózních plynů

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

190 Kč

ČSN 83 0150 (830150) - prosinec 1983

Stanovení nitrosních plynů v důlním ovzduší

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

230 Kč

ČSN 83 0418 (830418) - srpen 1990

Kouřové trubice KT-1

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

65 Kč

ČSN 83 0916 (830916) - květen 1975

Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.85t

255 Kč

ČSN EN 1620 (831001) - říjen 1998 aktuální vydání

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Požadavky na konstrukci budov podle stupně rizikovosti

230 Kč

ČSN EN 1826 (831002) - září 1998 aktuální vydání

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postup řízení surovin

190 Kč

ČSN EN 1619 (831003) - září 1998 aktuální vydání

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Všeobecné požadavky na management a organizaci postupů pro konzervaci kmenů

190 Kč

ČSN EN 12075 (831004) - říjen 1998

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování

230 Kč

ČSN EN 12296 (831005) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení čistitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12297 (831006) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení sterilizovatelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12298 (831007) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení zabezpečení vůči úniku mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12128 (831008) - září 1999 aktuální vydání

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 12307 (831009) - únor 1999

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Doporučení pro správnou praxi, postupy, výcvik pracovníků a dohled nad nimi

190 Kč

ČSN EN 13441 (831019) - září 2002

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami

190 Kč

ČSN EN 12306 (831020) - prosinec 1998

Biotechnologie - Pokyny pro řízení jakosti diagnostických souprav používaných v zemědělství, pro kontrolu rostlinných a živočišných škůdců a onemocnění a pro kontrolu znečištění životního prostředí

190 Kč

ČSN EN 12305 (831021) - březen 1999

Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin

190 Kč

ČSN EN 12468 (831022) - březen 1999

Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin

230 Kč

ČSN EN 12462 (831023) - květen 1999

Biotechnologie - Kritéria pro výkonové parametry čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12682 (831024) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy funkční exprese modifikace genomu

230 Kč

ČSN EN 12683 (831025) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy molekulární stability modifikace genomu

230 Kč

ČSN EN 12685 (831026) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů

230 Kč

ČSN EN 12686 (831027) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů

190 Kč

ČSN EN 12687 (831028) - únor 2000

Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy modifikace genomu

230 Kč

ČSN EN 12689 (831029) - únor 2000

Biotechnologie - Návod pro posuzování čistoty, biologické aktivity a stability výrobků na bázi mikroorganismů

230 Kč

ČSN EN 12460 (831031) - září 1999

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a jeho instalaci podle biologického rizika

230 Kč

ČSN EN 12461 (831032) - březen 2000

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro manipulaci, inaktivaci a zkoušení odpadu

230 Kč

ČSN EN 12347 (831033) - duben 1999

Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů

230 Kč

ČSN EN 12738 (831034) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro izolovaný chov zvířat naočkovaných mikroorganismy pro pokusné účely

230 Kč

ČSN EN 12740 (831035) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 12741 (831036) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro biotechnologické laboratorní postupy

230 Kč

ČSN EN 13091 (831037) - únor 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení

230 Kč

ČSN EN 13092 (831038) - únor 2001

Biotechnologie - Zařízení - Směrnice pro odběr vzorků a inokulační postupy

230 Kč

ČSN EN 13095 (831039) - únor 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů

230 Kč

ČSN EN 12885 (831040) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti zařízení na rozrušování buněk

230 Kč

ČSN EN 12884 (831041) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti odstředivek

230 Kč

ČSN EN 12690 (831042) - březen 2000

Biotechnologie - Kritéria účinnosti hřídelových těsnění

230 Kč

ČSN EN 12469 (831043) - květen 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů

350 Kč

ČSN EN 13312-1 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti

230 Kč

ČSN EN 13312-2 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 2: Spojky

190 Kč

ČSN EN 13312-3 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 3: Zařízení pro odběr vzorků a inokulaci

230 Kč

ČSN EN 13312-4 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 4: Trubky a potrubí

190 Kč

ČSN EN 13312-5 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 5: Armatury

230 Kč

ČSN EN 13312-6 (831044) - prosinec 2001

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 6: Přístrojové sondy

190 Kč

ČSN EN 13311-1 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti

230 Kč

ČSN EN 13311-2 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 2: Ochranná tlaková zařízení

190 Kč

ČSN EN 13311-3 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 3: Skleněné tlakové nádoby

190 Kč

ČSN EN 13311-4 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 4: Bioreaktory

190 Kč

ČSN EN 13311-5 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 5: Inaktivační nádrže

190 Kč

ČSN EN 13311-6 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 6: Chromatografické kolony

190 Kč

ČSN EN 15154-1 (831901) - duben 2007

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15154-2 (831901) - duben 2007

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15154-3 (831901) - září 2009

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15154-4 (831901) - září 2009

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15154-5 (831901) - duben 2020

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15154-6 (831901) - březen 2020

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13819-1 (832101) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13819-2 (832101) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13819-3 (832101) - červen 2020

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 458 (832111) - březen 2017 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

440 Kč

ČSN EN 17479 (832112) - květen 2022

Chrániče sluchu - Návod pro výběr zkušebních metod vhodnosti pro jednotlivé uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 352-1 (832121) - červen 2003

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 352-1 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-10 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-2 (832121) - červen 2003

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 352-2 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-3 (832121) - červen 2003

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 352-3 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-4 (832121) - prosinec 2001

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.06t, Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

387 Kč

ČSN EN 352-4 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-5 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.06t, Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

387 Kč

ČSN EN 352-5 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-6 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 352-6 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-7 (832121) - srpen 2003

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 352-7 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-8 (832121) - prosinec 2008

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 352-8 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-9 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 960 (832140) - leden 2007 aktuální vydání

Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

440 Kč

ČSN EN 397 +A1 (832141) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové ochranné přilby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.17t

360 Kč

ČSN EN 13087-1 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 1: Podmínky zkoušek a příprava před zkouškami (klimatizování)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

250 Kč

ČSN EN 13087-10 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu

190 Kč

ČSN EN 13087-2 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Tlumení nárazu

230 Kč

ČSN EN 13087-3 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 3: Odolnost proti průrazu (proti úderu ostrým předmětem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

315 Kč

ČSN EN 13087-4 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost upevňovacího systému

190 Kč

ČSN EN 13087-5 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost upevňovacího systému

230 Kč

ČSN EN 13087-6 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole

190 Kč

ČSN EN 13087-7 (832142) - červenec 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

255 Kč

ČSN EN 13087-8 (832142) - říjen 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

255 Kč

ČSN EN 14052 +A1 (832143) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

340 Kč

ČSN EN 443 (832144) - srpen 2008 aktuální vydání

Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech

440 Kč

ČSN EN 812 (832145) - září 2012 aktuální vydání

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

340 Kč

ČSN EN 16471 (832146) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

230 Kč

ČSN EN 16473 (832147) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy

340 Kč

ČSN EN 966 +A1 (832162) - duben 2013 aktuální vydání

Přilby pro létání a podobné sporty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10256-1 (832163) - srpen 2017

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10256-2 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro hráče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10256-3 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro hráče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10256-4 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a obličeje pro brankáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1077 (832164) - březen 2008 aktuální vydání

Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding

230 Kč

ČSN EN 1078 +A1 (832166) - květen 2013 aktuální vydání

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

340 Kč

ČSN EN 1080 (832167) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

230 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - prosinec 2017 aktuální vydání

Přilby pro jezdce na koních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1385 (832169) - září 2012 aktuální vydání

Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě

340 Kč

ČSN EN 12492 (832170) - září 2012 aktuální vydání

Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13484 (832171) - srpen 2012 aktuální vydání

Přilby pro sáňkaře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13781 (832172) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 529 (832201) - květen 2006

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

440 Kč

ČSN EN ISO 16972 (832202) - září 2020

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 134 (832203) - únor 1999 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí

350 Kč

ČSN EN 135 (832204) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních názvů

440 Kč

ČSN EN 13274-1 (832205) - prosinec 2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku

340 Kč

ČSN EN 13274-2 (832205) - únor 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13274-3 (832205) - červen 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu

230 Kč

ČSN EN 13274-4 (832205) - duben 2021 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13274-5 (832205) - leden 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování

190 Kč

ČSN EN 13274-6 (832205) - říjen 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu

230 Kč

ČSN EN 13274-7 (832205) - únor 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13274-8 (832205) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím

230 Kč

ČSN EN 136 (832210) - prosinec 1998 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.00t, Oprava 2 7.19t

480 Kč

ČSN EN 140 (832211) - srpen 1999 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.00t

370 Kč

ČSN EN 142 (832212) - říjen 2002 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 14387 (832220) - únor 2022 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení

340 Kč

ČSN EN 143 (832222) - únor 2022 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení

230 Kč

ČSN EN 149 +A1 (832225) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

370 Kč

ČSN EN 405 +A1 (832226) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 12083 (832227) - říjen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.01t

210 Kč

ČSN EN 1827 +A1 (832228) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 137 (832240) - červen 2007 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 145 (832241) - prosinec 1998 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

475 Kč

ČSN EN 250 (832242) - říjen 2014 aktuální vydání

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 13949 (832243) - srpen 2003

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení

190 Kč

ČSN EN 14143 (832244) - leden 2014 aktuální vydání

Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather

550 Kč

ČSN EN 15333-1 (832248) - září 2008

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

460 Kč

ČSN EN 15333-2 (832248) - září 2009

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem

440 Kč

ČSN EN 12942 (832251) - srpen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, A2 6.09t

755 Kč

ČSN EN 12941 (832252) - říjen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 6.09t

800 Kč

ČSN EN 138 (832260) - prosinec 1996

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 269 (832262) - prosinec 1996

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 13794 (832270) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 402 (832272) - říjen 2003 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 403 (832273) - leden 2005 aktuální vydání

Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 404 (832274) - listopad 2005 aktuální vydání

Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 1146 (832275) - květen 2006 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 144-1 (832280) - listopad 2018 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení

190 Kč

ČSN EN 144-2 (832280) - listopad 2018 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení

190 Kč

ČSN EN 144-3 (832280) - srpen 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění

190 Kč

ČSN EN 148-1 (832281) - červen 2019 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 148-2 (832281) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem

125 Kč

ČSN EN 148-3 (832281) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 × 3

125 Kč

ČSN EN 12021 (832282) - listopad 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje

230 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - leden 2021 aktuální vydání

Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12477 (832301) - srpen 2002

Ochranné rukavice pro svářeče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

315 Kč

ČSN EN 13594 (832302) - duben 2016 aktuální vydání

Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16350 (832303) - prosinec 2014

Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 16778 (832304) - říjen 2016

Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - srpen 2017 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

355 Kč

ČSN EN ISO 374-2 (832310) - srpen 2020 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

230 Kč

ČSN EN ISO 374-4 (832310) - srpen 2020 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

230 Kč

ČSN EN ISO 374-5 (832310) - červen 2017

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 407 ed. 2 (832326) - červen 2021 aktuální vydání

Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

340 Kč

ČSN EN 511 (832340) - listopad 2006 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti chladu

230 Kč

ČSN EN 388 +A1 (832350) - červenec 2019 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

350 Kč

ČSN EN 1082-1 (832351) - červen 1998

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva

440 Kč

ČSN EN 1082-2 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva

230 Kč

ČSN EN 1082-3 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály

230 Kč

ČSN EN 14328 (832352) - říjen 2005

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 659 +A1 (832366) - srpen 2008 aktuální vydání

Ochranné rukavice pro hasiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t

210 Kč

ČSN EN 421 (832386) - listopad 2010 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - červenec 2019 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 166 (832401) - říjen 2002

Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.10t, Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN ISO 18526-1 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18526-2 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 18526-3 (832405) - srpen 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18526-4 (832405) - září 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 167 (832411) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Optické zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 168 (832412) - říjen 2002 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Neoptické zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 19734 (832414) - září 2021

Ochrana očí a obličeje - Návod pro výběr, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19818-1 (832415) - leden 2022

Ochrana očí a obličeje - Ochrana proti laserovému záření - Část 1: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16321-1 (832416) - listopad 2022

Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16321-2 (832416) - duben 2022

Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 2: Dodatečné požadavky na ochranné prostředky používané při svařování a podobných technologiích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16321-3 (832416) - listopad 2022

Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18527-1 (832417) - listopad 2022

Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu - Část 1: Požadavky na brýle pro sjezdové lyžování a snowbording

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18527-2 (832417) - duben 2022

Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu - Část 2: Požadavky na ochranné prostředky očí pro squash a na ochranné prostředky očí pro raketbal a squash 57

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 379 +A1 (832431) - listopad 2009

Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 170 (832432) - srpen 2003

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 171 (832433) - říjen 2002

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 169 (832434) - srpen 2003

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 172 (832435) - únor 1997

Osobní prostředky pro ochranu očí. Protisluneční filtry pro profesionální použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 2.02t, Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - prosinec 2022 nové vydání

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12312-2 (832437) - únor 2016

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 2: Prostředky na ochranu očí pro přímé pozorování slunce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12311 (832445) - únor 2014

Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 207 (832451) - říjen 2017 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 208 (832452) - červenec 2010 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky k ochraně očí pro seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 174 (832453) - leden 2002

Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 31. květnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 13178 (832454) - duben 2001

Osobní prostředky k ochraně očí - Ochranné prostředky očí pro uživatele sněžných skútrů

230 Kč

ČSN EN 175 (832455) - listopad 1998

Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech

230 Kč

ČSN EN 1938 (832456) - leden 2011 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Uzavřené brýle pro uživatele motocyklů a mopedů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14458 (832457) - únor 2019 aktuální vydání

Osobní prostředky na ochranu očí - Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12254 (832491) - srpen 2010 aktuální vydání

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - listopad 2022 nové vydání

Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro obuv

770 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - srpen 2012

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 1.23t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (832501) - září 2022

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (832501) - leden 2023 nové vydání

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

440 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502) - prosinec 2014

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 1.23t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (832502) - září 2022

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (832502) - leden 2023 nové vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

440 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503) - září 2012

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.22t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (832503) - září 2022 nové vydání

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - červenec 2018 aktuální vydání

Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - září 2012 aktuální vydání

Obuv pro hasiče

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - listopad 2013

Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy

340 Kč

ČSN ISO 5423 (832511) - prosinec 1994

Tvářená plastová obuv. Polyuretanová obuv, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace

230 Kč

ČSN ISO 4643 (832512) - prosinec 1994

Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 17249 ed. 2 (832514) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

230 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - červenec 2019 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - březen 2020 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - březen 2020 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN ISO 20349-1 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

530 Kč

ČSN EN ISO 20349-2 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

420 Kč

ČSN EN ISO 22568-1 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22568-2 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-3 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - červen 2022 nové vydání

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - duben 2020 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 365 (832601) - květen 2005 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

190 Kč

ČSN EN 1868 (832603) - říjen 1998

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů

440 Kč

ČSN 83 2610 (832610) - červen 2021

Uzlování - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 361 (832620) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

230 Kč

ČSN EN 354 (832621) - leden 2011 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.13t

250 Kč

ČSN EN 355 (832622) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

190 Kč

ČSN EN 362 (832623) - červenec 2005 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

230 Kč

ČSN EN 360 (832624) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

190 Kč

ČSN EN 353-1 +A1 (832625) - srpen 2018 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

440 Kč

ČSN EN 353-2 (832625) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení

230 Kč

ČSN EN 341 (832627) - leden 2012 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu

340 Kč

ČSN EN 795 (832628) - únor 2013 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.14t

460 Kč

ČSN EN 813 (832629) - duben 2009 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16415 (832630) - červenec 2013

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12841 (832635) - květen 2007

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana

340 Kč

ČSN EN 1891 (832641) - leden 2000

Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

340 Kč

ČSN EN 363 (832650) - září 2019 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.21t

360 Kč

ČSN EN 358 (832651) - červen 2019 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení

350 Kč

ČSN EN 364 (832660) - leden 1996

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1496 (832670) - srpen 2017 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1497 (832671) - duben 2008 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje

230 Kč

ČSN EN 1498 (832672) - červenec 2007 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky

230 Kč

ČSN 83 2700 (832700) - červen 2005

Ochranné oděvy - Slovník

945 Kč

ČSN EN ISO 13688 (832701) - leden 2014

Ochranné oděvy - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.22t

570 Kč

ČSN 83 2705 (832705) - prosinec 2006

Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu

230 Kč

TNI CEN/TR 15419 (832719) - srpen 2021

Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím

440 Kč

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)

190 Kč

ČSN EN 14605 +A1 (832721) - listopad 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])

230 Kč

ČSN EN 13034 +A1 (832722) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

230 Kč

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

355 Kč

ČSN EN 464 (832725) - červen 1996

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)

125 Kč

ČSN EN 943-1 +A1 (832726) - říjen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

440 Kč

ČSN EN 943-2 (832726) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)

230 Kč

ČSN EN ISO 13982-1 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

315 Kč

ČSN EN ISO 13982-2 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu

230 Kč

ČSN EN ISO 19918 (832728) - červen 2018

Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 27065 (832729) - červen 2018

Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN ISO 18889 (832730) - leden 2023

Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 6530 (832731) - září 2005

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin

190 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů

350 Kč

ČSN EN 14786 (832734) - listopad 2006

Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem

230 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - červen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

340 Kč

ČSN EN ISO 15831 (832741) - říjen 2004

Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny

230 Kč

ČSN EN ISO 13506-1 (832743) - březen 2018

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 6942 (832744) - leden 2003

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu

230 Kč

ČSN EN ISO 12127-2 (832745) - červenec 2008

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky

230 Kč

ČSN EN 348 (832746) - květen 1995

Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 9185 (832747) - březen 2008

Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem

230 Kč

ČSN EN ISO 9151 (832748) - červen 2017

Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - prosinec 2015 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - říjen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

340 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - leden 2021 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene

230 Kč

ČSN EN ISO 12127-1 (832752) - srpen 2016

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14460 (832753) - únor 2000

Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.03t

315 Kč

ČSN EN 14021 (832754) - září 2004

Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 342 (832760) - červen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu

340 Kč

ČSN EN 343 (832761) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-1 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-2 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-3 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - květen 2022 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - květen 2022 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - květen 2022 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla, ve kterých je uživatel umístěn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14126 (832764) - červen 2004

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

340 Kč

ČSN EN 14360 (832765) - prosinec 2004

Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora

230 Kč

ČSN EN 14058 (832766) - listopad 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - srpen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-2 (832770) - červenec 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - srpen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv

230 Kč

ČSN EN ISO 11393-4 (832770) - srpen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - červen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší

230 Kč

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - červen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla

340 Kč

ČSN EN ISO 13998 (832771) - srpen 2003

Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži

350 Kč

ČSN EN 510 (832772) - červen 2020 aktuální vydání

Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 863 (832773) - srpen 1997 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 13997 (832774) - červenec 2000

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

230 Kč

ČSN EN 13158 (832775) - srpen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13277-1 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13277-2 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí

230 Kč

ČSN EN 13277-3 (832776) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu

190 Kč

ČSN EN 13277-4 (832776) - srpen 2002

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

355 Kč

ČSN EN 13277-5 (832776) - leden 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

250 Kč

ČSN EN 13277-6 (832776) - listopad 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy

230 Kč

ČSN EN 13277-7 (832776) - listopad 2009

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla

230 Kč

ČSN EN 13277-8 (832776) - červen 2018

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate

230 Kč

ČSN EN 13061 (832777) - duben 2010 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 13546 +A1 (832778) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

570 Kč

ČSN EN 13567 +A1 (832779) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 13595-1 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 13595-2 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 13595-3 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 13595-4 (832780) - duben 2003

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 17092-1 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17092-2 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-3 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-4 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-5 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17092-6 (832780) - září 2020

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14877 (832781) - duben 2003

Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků

340 Kč

ČSN CEN/TS 15256 (832782) - leden 2006

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14120 +A1 (832783) - leden 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14404 +A1 (832784) - srpen 2010 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče

340 Kč

ČSN EN 15613 (832785) - květen 2009

Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 16027 (832786) - květen 2012

Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20320 (832788) - říjen 2020

Ochranný oděv pro použití při snowboardingu - Chrániče zápěstí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 469 (832800) - únor 2021 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1486 (832801) - březen 2008 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně

350 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - březen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče

230 Kč

ČSN EN ISO 15384 (832803) - říjen 2020

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - listopad 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

340 Kč

ČSN EN ISO 18640-1 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 18640-2 (832805) - prosinec 2018

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 20471 (832820) - říjen 2013

Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 6.17t

495 Kč

ČSN EN 1150 (832821) - leden 2000

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 17353 (832821) - únor 2021

Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13356 (832822) - leden 2002

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 1073-1 +A1 (832832) - únor 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty

350 Kč

ČSN EN 1073-2 (832832) - únor 2003

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi

230 Kč

ČSN EN 1149-1 (832845) - únor 2007 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu

190 Kč

ČSN EN 1149-2 (832845) - listopad 1998

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

190 Kč

ČSN EN 1149-3 (832845) - říjen 2004

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

230 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - květen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

230 Kč

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - duben 2016

Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)

440 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - duben 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - březen 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - březen 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - březen 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - březen 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - březen 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - duben 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - březen 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - březen 2021 aktuální vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1621-1 (832881) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1621-4 (832881) - červen 2013

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 530 (832900) - leden 2011 aktuální vydání

Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 13995 (832901) - prosinec 2001

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody pro zjištění odolnosti materiálů proti protržení a dalšímu dynamickému trhání

340 Kč

ČSN EN 16523-1 +A1 (832902) - duben 2019 aktuální vydání

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16523-2 +A1 (832902) - červen 2019 aktuální vydání

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12100 (833001) - červen 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.20t, Oprava 2 11.21t

810 Kč

ČSN EN 414 (833003) - leden 2001 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem

340 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - březen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

590 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - červen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti

590 Kč

ČSN EN ISO 11161 (833210) - prosinec 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.10t

565 Kč

ČSN EN ISO 13854 (833211) - leden 2021 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

230 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - září 2022 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

350 Kč

ČSN EN ISO 14118 (833220) - prosinec 2018 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

340 Kč

ČSN EN ISO 14123-1 (833230) - únor 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 14123-2 (833230) - leden 2018 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

230 Kč

ČSN EN 1093-1 (833240) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

230 Kč

ČSN EN 1093-11 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

190 Kč

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

230 Kč

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

230 Kč

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

230 Kč

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

190 Kč

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

190 Kč

ČSN EN 1093-8 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

190 Kč

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - červenec 2020 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

590 Kč

ČSN EN 12198-1 +A1 (833260) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady

350 Kč

ČSN EN 12198-2 +A1 (833260) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření

230 Kč

ČSN EN 12198-3 +A1 (833260) - leden 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním

230 Kč

ČSN EN ISO 14159 (833270) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení

350 Kč

ČSN EN ISO 21469 (833271) - říjen 2006

Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup

340 Kč

ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky

340 Kč

ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

382 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - květen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky

570 Kč

TNI ISO/TR 14121-2 (833281) - prosinec 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14677 (833282) - říjen 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Sekundární metalurgie - Stroje a zařízení na zpracování roztavené oceli

550 Kč

ČSN EN ISO 13856-1 (833301) - listopad 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

440 Kč

ČSN EN ISO 13856-2 (833301) - listopad 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

550 Kč

ČSN EN ISO 13856-3 (833301) - prosinec 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Obecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak

550 Kč

ČSN EN ISO 14120 (833302) - leden 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.17t

460 Kč

ČSN EN ISO 13855 (833303) - říjen 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

440 Kč

ČSN EN ISO 20607 (833304) - leden 2021 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh

440 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - leden 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci

230 Kč

ČSN EN ISO 14119 (833315) - červenec 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

590 Kč

ČSN EN ISO 13851 (833325) - březen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

370 Kč

ČSN EN ISO 4414 (833370) - červen 2011

Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

350 Kč

ČSN EN ISO 4413 (833371) - červen 2011

Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

440 Kč

ČSN EN 614-1 +A1 (833501) - červenec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

340 Kč

ČSN EN 614-2 +A1 (833501) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

340 Kč

ČSN EN 547-1 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

230 Kč

ČSN EN 547-2 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

340 Kč

ČSN EN 547-3 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje

190 Kč

ČSN EN 1005-1 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 1005-2 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

340 Kč

ČSN EN 1005-3 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

340 Kč

ČSN EN 1005-4 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.10t

250 Kč

ČSN EN 1005-5 (833503) - září 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace

550 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - červen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení

440 Kč

ČSN EN ISO 14738 (833505) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

350 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - červenec 2021 aktuální vydání

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů

550 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - červen 2013 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází

340 Kč

ČSN ISO 1503 (833508) - červenec 2009 aktuální vydání

Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 15537 (833509) - prosinec 2022 nové vydání

Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6385 (833510) - duben 2017 aktuální vydání

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 15536-2 (833511) - září 2007

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla

230 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - červen 2012 aktuální vydání

Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy

340 Kč

ČSN EN ISO 20685-1 (833513) - září 2019

Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28802 (833514) - září 2012

Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka

340 Kč

ČSN EN 13921 (833520) - prosinec 2007

Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady

340 Kč

ČSN EN ISO 9921 (833530) - srpen 2004 aktuální vydání

Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace

350 Kč

ČSN EN ISO 13731 (833545) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky

440 Kč

ČSN EN ISO 15743 (833547) - prosinec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika

350 Kč

ČSN ISO 11399 (833550) - duben 1997

Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.01t

372 Kč

ČSN EN ISO 7726 (833551) - květen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

550 Kč

ČSN EN ISO 12894 (833552) - červen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí

350 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování

770 Kč

ČSN EN ISO 15265 (833554) - březen 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 14505-2 (833555) - srpen 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 14505-3 (833555) - únor 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob

230 Kč

ČSN EN ISO 11079 (833556) - červenec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu

350 Kč

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy

440 Kč

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy

340 Kč

ČSN EN ISO 10551 (833558) - únor 2020

Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9886 (833559) - září 2004

Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

340 Kč

ČSN EN ISO 8996 (833560) - červen 2022 nové vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7243 (833561) - březen 2018

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7933 (833562) - květen 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže

350 Kč

ČSN EN ISO 7730 (833563) - říjen 2006 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

440 Kč

ČSN EN ISO 28803 (833564) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - květen 2018

Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10075-2 (833572) - listopad 2000

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování

230 Kč

ČSN EN ISO 10075-3 (833572) - duben 2005

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126 (833579) - září 2022

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25065 (833580) - březen 2021

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Specifikace uživatelských požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14915-1 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14915-2 (833581) - leden 2004

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14915-3 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 29241-2 (833582) - červenec 1995

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

125 Kč

ČSN EN ISO 9241-1 (833582) - červenec 1998

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.01t

460 Kč

ČSN EN ISO 9241-11 (833582) - prosinec 2018 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - prosinec 2020 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - duben 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-129 (833582) - duben 2011

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9241-13 (833582) - červenec 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.00t

370 Kč

ČSN EN ISO 9241-14 (833582) - červen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-15 (833582) - únor 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-151 (833582) - leden 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9241-154 (833582) - srpen 2013

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-16 (833582) - červenec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-161 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9241-171 (833582) - prosinec 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - červen 2022 nové vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - únor 2020 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-300 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-302 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - červenec 2012 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-304 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-305 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - březen 2019 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9241-307 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - listopad 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-394 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 394: Ergonomické požadavky na snížení nežádoucích biomedicínských účinků vizuálně vyvolané kinetózy při sledování elektronických snímků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-400 (833582) - září 2007

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-410 (833582) - září 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

835 Kč

ČSN EN ISO 9241-420 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-5 (833582) - říjen 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-6 (833582) - říjen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-9 (833582) - prosinec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-910 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - leden 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-940 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 940: Hodnocení hmatových a haptických interakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - květen 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-971 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 971: Přístupnost hmatových/haptických interaktivních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 894-1 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

230 Kč

ČSN EN 894-2 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

340 Kč

ČSN EN 894-3 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

350 Kč

ČSN EN 894-4 (833585) - leden 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů

440 Kč

ČSN EN ISO 11064-1 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center

350 Kč

ČSN EN ISO 11064-2 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav

230 Kč

ČSN EN ISO 11064-3 (833586) - listopad 2000

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t

460 Kč

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - květen 2014 aktuální vydání

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic

440 Kč

ČSN EN ISO 11064-5 (833586) - prosinec 2008

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače

440 Kč

ČSN EN ISO 11064-6 (833586) - prosinec 2005

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra

340 Kč

ČSN EN ISO 11064-7 (833586) - prosinec 2006

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center

340 Kč

ČSN EN 16710-2 (833587) - listopad 2016

Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24504 (833588) - prosinec 2016

Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - září 2017

Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25066 (833590) - duben 2020

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25063 (833590) - prosinec 2017

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály

340 Kč

ČSN EN 842 +A1 (833592) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 981 +A1 (833593) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

190 Kč

ČSN EN ISO 24500 (833594) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky

190 Kč

ČSN EN ISO 24550 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24551 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24501 (833595) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky

340 Kč

ČSN EN ISO 24502 (833596) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo

230 Kč

ČSN EN ISO 24503 (833597) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích

190 Kč

ČSN EN ISO 27500 (833598) - listopad 2017

Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598) - leden 2018

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 27501 (833599) - říjen 2019

Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-220 (833599) - říjen 2019

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1540 (833610) - červen 2022 nové vydání

Expozice pracoviště - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 14042 (833615) - říjen 2003

Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

440 Kč

ČSN EN ISO 21832 (833616) - říjen 2020

Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14031 (833617) - leden 2022 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15279 (833618) - prosinec 2006

Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody

440 Kč

ČSN EN 15051-1 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod

230 Kč

ČSN EN 15051-2 +A1 (833620) - červen 2017 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15051-3 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání

230 Kč

ČSN EN 481 (833621) - říjen 1994

Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

230 Kč

ČSN EN 14530 (833623) - říjen 2004

Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 13098 (833624) - březen 2020 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 482 (833625) - září 2021 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17621 (833626) - duben 2016

Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14583 (833629) - červen 2022 nové vydání

Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28439 (833630) - září 2011

Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 689 +AC (833631) - květen 2020 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

440 Kč

ČSN EN ISO 23320 (833632) - listopad 2022

Ovzduší na pracovišti - Plyny a páry - Požadavky na vyhodnocení měřicích postupů pomocí difuzních vzorkovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - červen 2021 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13205-1 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 13205-2 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

350 Kč

ČSN EN 13205-4 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací

340 Kč

ČSN EN 13205-5 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti

340 Kč

ČSN EN 13205-6 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením

230 Kč

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování

440 Kč

ČSN EN 45544-1 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 45544-2 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 45544-3 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 45544-4 (833635) - září 2016 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62990-2 (833635) - březen 2022

Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par

550 Kč

ČSN EN ISO 13138 (833636) - srpen 2012

Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13936 (833637) - červenec 2014

Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13137 (833637) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16897 (833638) - říjen 2018

Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16966 (833640) - květen 2019

Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17058 (833641) - květen 2019

Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17199-1 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17199-2 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17199-3 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 3: Metoda kontinuálního poklesu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17199-4 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17199-5 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17289-1 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 1: Obecné informace a výběr zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17289-2 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 2: Metoda výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17289-3 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 3: Sedimentační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 10155 (834616) - červen 1998

Stacionární zdroje emisí - Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace částic - Charakteristiky, zkušební metody a specifikace

230 Kč

ČSN EN 13284-1 (834617) - červen 2018 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13284-2 (834617) - červen 2018 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17389 (834619) - listopad 2020

Stacionární zdroje emisí - Prokazování a řízení kvality zařízení automatizovaného monitoringu zachycování prachu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7935 (834701) - červen 1998

Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod

230 Kč

ČSN EN ISO 21877 (834702) - duben 2020

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 10849 (834704) - červen 1998

Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatických měřicích metod

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17021 (834709) - červenec 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - srpen 2021 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda

550 Kč

ČSN 83 4711-1 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 83 4711-2 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4711-3 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidů síry

125 Kč

ČSN 83 4711-4 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového

125 Kč

ČSN 83 4711-5 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého

125 Kč

ČSN 83 4711-6 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu oxidu sírového

32 Kč

ČSN 83 4711-7 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého

125 Kč

ČSN 83 4712-1 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část

65 Kč

ČSN 83 4712-2 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4712-3 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení

125 Kč

ČSN 83 4712-4 (834712) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení

65 Kč

ČSN 83 4713-1 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 83 4713-2 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4713-3 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda argentometrická

65 Kč

ČSN 83 4713-4 (834713) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická

65 Kč

ČSN ISO 18466 (834716) - červen 2017

Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 83 4721-1 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 83 4721-2 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4721-3 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Metoda alkalimetrické titrace

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

65 Kč

ČSN 83 4721-4 (834721) - únor 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení

125 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - srpen 2021 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční

440 Kč

ČSN EN ISO 21258 (834724) - listopad 2010

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie

350 Kč

ČSN 83 4728-1 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část

65 Kč

ČSN 83 4728-2 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4728-3 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda odměrného stanovení

65 Kč

ČSN 83 4728-4 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda fotometrického stanovení

65 Kč

ČSN 83 4728-5 (834728) - říjen 1984

Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda potenciometrická

125 Kč

ČSN EN 14789 (834730) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14790 (834731) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17405 (834739) - březen 2021

Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15058 (834740) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13199 (834741) - duben 2013

Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13833 (834741) - září 2013

Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12619 (834742) - srpen 2013 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor

340 Kč

ČSN EN 16909 (834743) - září 2017

Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 25140 (834744) - březen 2011

Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID)

350 Kč

ČSN EN 1948-1 (834745) - listopad 2006 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF

550 Kč

ČSN EN 1948-2 (834745) - únor 2007 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF

350 Kč

ČSN EN 1948-3 (834745) - únor 2007 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF

440 Kč

ČSN EN 1948-4 +A1 (834745) - červen 2014 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB

550 Kč

ČSN P CEN/TS 1948-5 (834745) - říjen 2015

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 13649 (834746) - červen 2015

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 25139 (834747) - říjen 2011

Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17337 (834748) - prosinec 2019

Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16429 (834749) - říjen 2021

Stacionární zdroje emisí - Referenční metoda pro stanovení koncentrace plynného chlorovodíku (HCI) v odpadních plynech vypouštěných průmyslovými instalacemi do atmosféry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1911 (834750) - březen 2011

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda

440 Kč

ČSN 83 4751-3 (834751) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Fotometrická metoda

65 Kč

ČSN 83 4751-4 (834751) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Odměrná metoda

65 Kč

ČSN 83 4751-6 (834751) - srpen 1987

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe

125 Kč

ČSN EN 14412 (834751) - duben 2005

Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17340 (834752) - duben 2021

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 17638 (834753) - prosinec 2021

Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu - Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13211 (834760) - leden 2002

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

360 Kč

ČSN EN 14385 (834761) - říjen 2004

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V

350 Kč

ČSN EN 14884 (834762) - září 2006

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17286 (834763) - září 2019

Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO 10780 (834772) - červen 1998

Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti v průtoku plynů v potrubí

340 Kč

ČSN EN ISO 16911-1 (834773) - červen 2015 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda

590 Kč

ČSN EN ISO 16911-2 (834773) - duben 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy

550 Kč

ČSN EN 17255-1 (834778) - leden 2020

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17255-2 (834778) - listopad 2020

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17255-3 (834778) - květen 2022

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 3: Specifikace požadavků na výkonnostní zkoušky systémů sběru a zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17198 (834779) - únor 2019

Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14181 (834780) - červenec 2016 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

590 Kč

ČSN EN 13725 (834781) - září 2022 nové vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií a míry emise zápachu ze stacionárních zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15859 (834782) - říjen 2010

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení

350 Kč

ČSN EN 15259 (834785) - červenec 2008 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

590 Kč

ČSN EN 15445 (834786) - duben 2009 aktuální vydání

Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)

230 Kč

ČSN EN 15446 (834787) - duben 2009 aktuální vydání

Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15674 (834788) - únor 2009 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod

340 Kč

ČSN EN 17628 (834789) - říjen 2022

Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Standardní metoda pro stanovení emisí těkavých organických látek rozptýlených do ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15267-1 (834790) - říjen 2009

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy

230 Kč

ČSN EN 15267-2 (834790) - říjen 2009

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci

230 Kč

ČSN EN 15267-3 (834790) - srpen 2008

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

550 Kč

ČSN EN 15267-4 (834790) - červenec 2017

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 23210 (834793) - leden 2010

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu - Stanovení nízkých koncentrací pomocí impaktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 19694-1 (834798) - červen 2021 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska

350 Kč

ČSN EN 19694-2 (834798) - červenec 2022 nové vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli

570 Kč

ČSN EN 19694-3 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 19694-4 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 19694-5 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 19694-6 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 7708 (835004) - leden 1998

Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik

230 Kč

ČSN ISO 8756 (835010) - březen 1997

Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 9169 (835020) - duben 2007

Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému

440 Kč

ČSN ISO 9359 (835021) - březen 1997

Kvalita ovzduší - Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního ovzduší

230 Kč

ČSN EN ISO 20988 (835025) - únor 2008

Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17458 (835026) - srpen 2021

Kvalita ovzduší - Metodologie posuzování výkonnosti systémů modelujících rozdělení zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027) - září 2022

Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16841-1 (835030) - červen 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16841-2 (835030) - červen 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15549 (835035) - březen 2010 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší

440 Kč

ČSN EN ISO 11771 (835040) - červen 2011

Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup

340 Kč

ČSN EN 17359 (835519) - březen 2021

Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-1 (835520) - říjen 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520) - červen 2017

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16414 (835521) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16413 (835522) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14956 (835550) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

440 Kč

ČSN EN 14793 (835560) - červenec 2017

Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12341 (835612) - listopad 2014 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč