Třída 8368 - Kaly, upravený bioodpad a půdy

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 16177 (836800) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16182 (836802) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16189 (836803) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16183 (836804) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16190 (836806) - červenec 2019

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16201 (836807) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16202 (836808) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení příměsí a kamenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo