Třída 8335 - Ergonomie

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 614-1 +A1 (833501) - červenec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

340 Kč

ČSN EN 614-2 +A1 (833501) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

340 Kč

ČSN EN 547-1 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

230 Kč

ČSN EN 547-2 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

340 Kč

ČSN EN 547-3 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje

190 Kč

ČSN EN 1005-1 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 1005-2 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

340 Kč

ČSN EN 1005-3 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

340 Kč

ČSN EN 1005-4 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.10t

250 Kč

ČSN EN 1005-5 (833503) - září 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace

550 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - červen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení

440 Kč

ČSN EN ISO 14738 (833505) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

350 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - červenec 2021 aktuální vydání

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů

550 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - únor 2024 nové vydání

Obecné požadavky na zakládání antropometrických databází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 1503 (833508) - červenec 2009 aktuální vydání

Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 15537 (833509) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6385 (833510) - duben 2017 aktuální vydání

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 15536-2 (833511) - září 2007

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla

230 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - červen 2012 aktuální vydání

Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy

340 Kč

ČSN EN ISO 20685-1 (833513) - září 2019

Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28802 (833514) - září 2012

Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka

340 Kč

ČSN EN 17558 (833515) - prosinec 2023

Ergonomie - Ergonomie souprav OOP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13921 (833520) - prosinec 2007

Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady

340 Kč

ČSN EN ISO 9921 (833530) - srpen 2004 aktuální vydání

Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace

350 Kč

ČSN EN ISO 13731 (833545) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky

440 Kč

ČSN EN ISO 15743 (833547) - prosinec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika

350 Kč

ČSN ISO 11399 (833550) - duben 1997

Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.01t

372 Kč

ČSN EN ISO 7726 (833551) - květen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

550 Kč

ČSN EN ISO 12894 (833552) - červen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí

350 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování

770 Kč

ČSN EN ISO 15265 (833554) - březen 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 14505-2 (833555) - srpen 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 14505-3 (833555) - únor 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob

230 Kč

ČSN EN ISO 11079 (833556) - červenec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu

350 Kč

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy

440 Kč

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy

340 Kč

ČSN EN ISO 10551 (833558) - únor 2020

Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9886 (833559) - září 2004

Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

340 Kč

ČSN EN ISO 8996 (833560) - červen 2022 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7243 (833561) - březen 2018

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7933 (833562) - leden 2024 nové vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7730 (833563) - říjen 2006 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

440 Kč

ČSN EN ISO 28803 (833564) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - květen 2018

Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10075-2 (833572) - listopad 2000

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování

230 Kč

ČSN EN ISO 10075-3 (833572) - duben 2005

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126 (833579) - září 2022

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25065 (833580) - březen 2021

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Specifikace uživatelských požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14915-1 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14915-2 (833581) - leden 2004

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14915-3 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 29241-2 (833582) - červenec 1995

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

125 Kč

ČSN EN ISO 9241-1 (833582) - červenec 1998

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.01t

460 Kč

ČSN EN ISO 9241-11 (833582) - prosinec 2018 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - prosinec 2020 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - duben 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-129 (833582) - duben 2011

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9241-13 (833582) - červenec 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.00t

370 Kč

ČSN EN ISO 9241-14 (833582) - červen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-15 (833582) - únor 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-151 (833582) - leden 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9241-154 (833582) - srpen 2013

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-16 (833582) - červenec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-161 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9241-171 (833582) - prosinec 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - červen 2022 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - únor 2020 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-300 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-302 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - červenec 2012 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-304 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-305 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - březen 2019 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9241-307 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - listopad 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-394 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 394: Ergonomické požadavky na snížení nežádoucích biomedicínských účinků vizuálně vyvolané kinetózy při sledování elektronických snímků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-400 (833582) - září 2007

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-410 (833582) - září 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

835 Kč

ČSN EN ISO 9241-420 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-5 (833582) - říjen 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-6 (833582) - říjen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-9 (833582) - prosinec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-910 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - leden 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-940 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 940: Hodnocení hmatových a haptických interakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - květen 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-971 (833582) - říjen 2022

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 971: Přístupnost hmatových/haptických interaktivních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 9241-430 (833582) - září 2023

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 430: Doporučení pro návrh bezdotykového vstupu gesty pro snížení biomechanického stresu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 894-1 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

230 Kč

ČSN EN 894-2 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

340 Kč

ČSN EN 894-3 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

350 Kč

ČSN EN 894-4 (833585) - leden 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů

440 Kč

ČSN EN ISO 11064-1 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center

350 Kč

ČSN EN ISO 11064-2 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav

230 Kč

ČSN EN ISO 11064-3 (833586) - listopad 2000

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t

460 Kč

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - květen 2014 aktuální vydání

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic

440 Kč

ČSN EN ISO 11064-5 (833586) - prosinec 2008

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače

440 Kč

ČSN EN ISO 11064-6 (833586) - prosinec 2005

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra

340 Kč

ČSN EN ISO 11064-7 (833586) - prosinec 2006

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center

340 Kč

ČSN EN 16710-2 (833587) - listopad 2016

Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24504 (833588) - prosinec 2016

Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - únor 2024 nové vydání

Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25066 (833590) - duben 2020

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25063 (833590) - prosinec 2017

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály

340 Kč

ČSN EN 842 +A1 (833592) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 981 +A1 (833593) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

190 Kč

ČSN EN ISO 24500 (833594) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky

190 Kč

ČSN EN ISO 24550 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24551 (833594) - květen 2020

Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24501 (833595) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky

340 Kč

ČSN EN ISO 24502 (833596) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo

230 Kč

ČSN EN ISO 24503 (833597) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích

190 Kč

ČSN EN ISO 27500 (833598) - listopad 2017

Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598) - leden 2018

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 27501 (833599) - říjen 2019

Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-220 (833599) - říjen 2019

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč
foo