ČSN EN ISO 11064-2 (833586)

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav

ČSN EN ISO 11064-2 Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje ergonomické zásady, doporučení a návody pro uspořádání řídících soustav. Pojednává podrobněji o různých uspořádání místností a prostor v řídící soustavě. Zásady jsou založeny na analýze funkcí a úkolů, které musí být podporovány z velínu nebo funkčně příbuzných místností. Zahrnují identifikaci funkčních oblastí, hodnocení prostorových nároků každé funkční oblasti, stanovení operačních spojení mezi funkčními oblastmi a navrhování předběžného uspořádání řídící soustavy k usnadnění přechodu mezi všemi aktivitami prováděnými v celé řídící soustavě.
Norma se týká všech typů řídících center, včetně těch ve zpracovatelském průmyslu, dopravě a řídících a komunikačních systémech záchranných služeb. Ačkoli byla původně určena pro nemobilní centra, mnoho zásad se týká i mobilních center, které lze například najít na lodích. lokomotivách a letadlech. Jejím hlavním tématem jsou požadavky uživatelů, popsané postupy jsou tedy navrženy tak, aby zohledňovaly potřeby uživatele na všech stupních. Celková strategie, která se zabývá požadavky uživatelů, je specifikována v ČSN EN ISO 11064-1.Tato část poskytuje návod k navrhování a plánování řídící soustavy ve vztahu k jejím podpůrným oblastem. Podrobnějšími požadavky souvisejícími se specifickými prvky řídicího centra se zabývají další části této řady evropských norem.

Označení ČSN EN ISO 11064-2 (833586)
Katalogové číslo 63197
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2001
Datum účinnosti 1. 12. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963631974
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11064-1 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center

ČSN EN ISO 11064-3 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu

ČSN EN ISO 11064-4 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic

ČSN EN ISO 11064-5 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače

ČSN EN ISO 11064-6 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra

ČSN EN ISO 11064-7 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center

foo