ČSN EN ISO 11064-1 (833586)

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center

ČSN EN ISO 11064-1 Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje požadavky a doporučení pro navrhování řídicího centra ve smyslu základní teorie a procesu navrhování, fyzické konstrukce a projekčního hodnocení, a lze ji aplikovat jak na prvky návrhu velínu, jako například pracovní soustavy a přehledové zobrazovací displeje, tak i na celkové plánování a navrhování celých systémů. Podrobnějšími požadavky souvisejícími se specifickými prvky řídicího centra se zabývají další části této řady evropských norem.
Tato část specifikuje ergonomické zásady, doporučení a požadavky, které mají být využívány při navrhování řídicích center, jakož i při rozšiřování, rekonstrukcích a technickém zlepšování a modernizaci řídicích center. Pokrývá všechny typy řídicích center zpravidla využívaných ve zpracovatelském průmyslu, dopravních a logistických řídicích systémech a občanských službách. Je v první řadě určena pro nemobilní řídicí centra, přesto však lze mnohé ze zde uvedených zásad využít i u mobilních řídicích center, jako například na lodích a letadlech.
Norma vychází z toho, že požadavky na bezpečnější, spolehlivější i efektivnější provoz a inovace v oblasti informačních technologií, vedou ke zvýšenému využívání automatizovaného a centralizovaného řízení při navrhování rozhraní uživatel-systém a s tím spojených provozních podmínek. Protože rozsah automatizovaných řešení vzrůstá, rostou i důsledky projevující se chybami zařízení i lidského činitele. Norma byla tedy vypracována proto, aby stanovila rámec pro aplikaci ergonomických požadavků a doporučení, a požadavků a doporučení kladených na lidský faktor při navrhování a hodnocení řídicích center s ohledem na omezení nebo vyloučení potenciálních chyb lidského činitele.

Označení ČSN EN ISO 11064-1 (833586)
Katalogové číslo 63198
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2001
Datum účinnosti 1. 12. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963631981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11064-2 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav

ČSN EN ISO 11064-3 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu

ČSN EN ISO 11064-4 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic

ČSN EN ISO 11064-5 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače

ČSN EN ISO 11064-6 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra

ČSN EN ISO 11064-7 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center

foo