ČSN EN ISO 9241-9 (833582)

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic

ČSN EN ISO 9241-9 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je jednou z řady norem stanovujících ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Obsahuje požadavky a doporučení pro konstrukci neklávesnicových vstupních zařízení, ale zahrnuje pouze ta vstupní zařízení, pro která existují dostačující publikované ergonomické informace Týká se několika typů neklávesnicových vstupních zařízení konstruovaných pro stacionární použití: myši, puky, pákové ovládače (joystiky), kulové ovládače (trackbally), tabulky (destičky, digitizéry, tabletové digilizátory) a překryvné segmenty (overlaye), obrazovky citlivé na dotyk, stylusy (rydla) a světelná pera. Norma je základem pro navrhování těchto zařízení používaných pro typicky kancelářské úkoly, přičemž bere v úvahu možnosti a schopnosti uživatelů. Specifikuje také metody určování shody pomocí pozorování a měření fyzikálních vlastností různých zařízení.

Označení ČSN EN ISO 9241-9 (833582)
Katalogové číslo 60785
Cena 440 Kč
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963607856
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 29241-2 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

ČSN EN ISO 9241-1 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

ČSN EN ISO 9241-11 (833582)
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

ČSN EN ISO 9241-110 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu

ČSN EN ISO 9241-112 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

ČSN EN ISO 9241-125 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

ČSN EN ISO 9241-129 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

ČSN EN ISO 9241-13 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

ČSN EN ISO 9241-14 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

ČSN EN ISO 9241-143 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře