Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 9241-15 (833582)

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 8335 Ergonomie

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9241-15:1997. Evropská norma EN ISO 9241-15:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9241-15:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Pod hlavním názvem "Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály" má (ČSN EN) ISO 9241 následující části: Část 1: Obecný úvod. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje. Část 4: Požadavky na klávesnice. Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu. Část 6: Požadavky na pracovní prostředí. Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů. Část 8: Požadavky na zobrazení barev. Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic. Část 10: Základní zásady vytváření dialogu. Část 11: Údaje o možnostech využití. Část 12: Zobrazení informací. Část 13: Vedení uživatelů. Část 14: Vedení dialogu s použitím menu. Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků. Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace. Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů. Tato patnáctá část mezinárodní normy (ČSN EN) ISO 9241 obsahuje doporučení pro povelové dialogy tak, jak jsou využívány pro vyřizování typických kancelářských úloh. Povelové dialogy jsou sledy pokynů, které jsou předány do systému uživatelem a jejichž zpracování vede k příslušným systémovým akcím. Uživatelé zadají celá nebo zkrácená povelová slova v pořadí, které vyžaduje skladba povelového jazyka, a počítač provede akce vyvolané pokynem, popř. pokyny, a jejich příslušnými parametry. Návrh uživatelských rozhraní závisí na pracovním úkolu, uživateli, pracovním prostředí a dostupné technice. (ČSN EN) ISO 9241 nemůže být proto aplikována bez znalosti souvislostí návrhu a užívání uživatelského rozhraní. Aplikace normy není vyžadována v plném rozsahu. (ČSN EN) ISO 9241-15 platí pro aplikaci povelových dialogů buď ve spojení s dalšími dialogovými technikami nebo jako metoda hlavního dialogu. Tato část přináší dále doporučení pro ty "klávesové povely", které představují povely v rámci povelového dialogu. Jestliže jsou povelové instrukce na základě jejich zobrazení zřejmé a vyvolaní těchto funkcí uživatelem není náročné na jeho paměť, nejedná se o povelový dialog ve smyslu této normy. Povely mohou být aktivovány také prostřednictvím jiných dialogových technik. Tyto metody však nevyžadují od uživatele vzpomenout si na jednotlivé povely a proto nejsou popisovány v této normě, nýbrž v jiných částech (ČSN EN) ISO 9241. Tato norma se nezabývá takovým vedením dialogu, které používá "přirozený" jazyk. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Použití ISO 9241-15 , kapitolu 4 - Struktura a syntax, kapitolu 5 - Znázornění povelů, kapitolu 6 - Doporučení pro vstupy a výstupy a kapitolu 7 - Zpětné hlášení a pomoc. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 9241-15 (83 3582) byla vydána v únoru 1999.

Označení ČSN EN ISO 9241-15 (833582)
Katalogové číslo 55159
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963551593
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 29241-2 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

ČSN EN ISO 9241-1 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

ČSN EN ISO 9241-11 (833582)
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

ČSN EN ISO 9241-110 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu

ČSN EN ISO 9241-112 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

ČSN EN ISO 9241-125 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

ČSN EN ISO 9241-129 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

ČSN EN ISO 9241-13 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

ČSN EN ISO 9241-14 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

ČSN EN ISO 9241-143 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře