ČSN EN 29241-2 (833582)

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

ČSN EN 29241-2 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29241-2:1993. Pod hlavním názvem "Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály" má ISO 9241 následující části: Část 1: Obecný úvod. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje. Část 4: Požadavky na klávesnice. Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu. Část 6: Požadavky na pracovní prostředí. Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů. Část 8: Požadavky na zobrazení barev. Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic. Část 10: Základní zásady vytváření dialogu. Část 11: Údaje o možnostech využití. Část 12: Zobrazení informací. Část 13: Vedení uživatelů. Část 14: Vedení dialogu s použitím menu. Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků. Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace. Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů. Tato druhá část ISO 9241 poskytuje uživateli systémů pro zpracování dat se zobrazovacím terminálem pokyny týkající se pracovních úkolů v rámci kancelářských činností. Pokyny mají význam jak pro organizaci, která uvedený systém zavádí, tak pro pracovníky, kteří jej používají. Tyto pokyny by měly být využity v souladu s místními, regionálními nebo národními dohodami či předpisy. Cílem této části je podporovat výkonnost a pohodu jednotlivých uživatelů a využívat k tomu poznatků ergonomie a praktických zkušeností při uspořádání pracovních úkolů. Příslušné hlavní ergonomické zásady jsou uvedeny v ISO 6385. Charakteristiky týkající se zobrazovacího displeje, požadavků na ovládače, na pracovní místo a pracovní prostředí jsou stanoveny v jiných částech ISO 9241. Nezabývá se uspořádáním programového zabezpečení ani vytváření dialogu. ČSN EN 29241-2 ( 83 3582) byla vydána v červenci 1995.

Označení ČSN EN 29241-2 (833582)
Katalogové číslo 17872
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963178721
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo