Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.180 - Ergonomie

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
507369

ČSN EN 17161 (010393) - srpen 2019

Design pro všechny - Dostupnost výrobků, zboží a služeb podle přístupu Design pro všechny - Rozšíření rozsahu uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
40

ČSN 01 2725 (012725) - listopad 1959

Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí

230 Kč vč. DPH
77250

ČSN EN 14750-1 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč vč. DPH
77251

ČSN EN 14750-2 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč vč. DPH
503545

ČSN EN ISO 15005 (300611) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
90312

ČSN EN ISO 15006 (300612) - duben 2012 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
503544

ČSN EN ISO 15008 (300614) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
68148

ČSN EN ISO 17287 (300615) - listopad 2003

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
82118

TNI ISO/TR 16352 (300617) - září 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
82119

ČSN ISO 16673 (300618) - říjen 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
71736

ČSN EN 60447 ed. 2 (330173) - prosinec 2004 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání

340 Kč vč. DPH
83831

ČSN EN 614-1 +A1 (833501) - červenec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

340 Kč vč. DPH
83239

ČSN EN 614-2 +A1 (833501) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

340 Kč vč. DPH
83245

ČSN EN 547-1 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

230 Kč vč. DPH
83244

ČSN EN 547-2 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

340 Kč vč. DPH
83243

ČSN EN 547-3 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje

190 Kč vč. DPH
83059

ČSN EN 1005-1 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

230 Kč vč. DPH
83060

ČSN EN 1005-2 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

340 Kč vč. DPH
83061

ČSN EN 1005-3 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

340 Kč vč. DPH
83062

ČSN EN 1005-4 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.10t


250 Kč vč. DPH
79558

ČSN EN 1005-5 (833503) - září 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace

550 Kč vč. DPH
90723

ČSN EN 13861 (833504) - červen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení

440 Kč vč. DPH
83054

ČSN EN ISO 14738 (833505) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

350 Kč vč. DPH
504117

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - duben 2018 aktuální vydání

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
93113

ČSN EN ISO 15535 (833507) - červen 2013 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází

340 Kč vč. DPH
83804

ČSN ISO 1503 (833508) - červenec 2009 aktuální vydání

Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky

440 Kč vč. DPH
73465

ČSN EN ISO 15537 (833509) - červen 2005

Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek

230 Kč vč. DPH
501571

ČSN EN ISO 6385 (833510) - duben 2017 aktuální vydání

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83055

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
79559

ČSN EN ISO 15536-2 (833511) - září 2007

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla

230 Kč vč. DPH
90722

ČSN EN ISO 26800 (833512) - červen 2012 aktuální vydání

Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy

340 Kč vč. DPH
507669

ČSN EN ISO 20685-1 (833513) - září 2019

Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
91381

ČSN EN ISO 28802 (833514) - září 2012

Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka

340 Kč vč. DPH
80106

ČSN EN 13921 (833520) - prosinec 2007

Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady

340 Kč vč. DPH
70987

ČSN EN ISO 9921 (833530) - srpen 2004 aktuální vydání

Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace

350 Kč vč. DPH
66087

ČSN EN ISO 13731 (833545) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky

440 Kč vč. DPH
82407

ČSN EN ISO 15743 (833547) - prosinec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika

350 Kč vč. DPH
21222

ČSN ISO 11399 (833550) - duben 1997

Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.01t


372 Kč vč. DPH
64604

ČSN EN ISO 7726 (833551) - květen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

550 Kč vč. DPH
64946

ČSN EN ISO 12894 (833552) - červen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí

350 Kč vč. DPH
84850

ČSN EN ISO 9920 (833553) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování

770 Kč vč. DPH
72860

ČSN EN ISO 15265 (833554) - březen 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí

230 Kč vč. DPH
79311

ČSN EN ISO 14505-2 (833555) - srpen 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t


360 Kč vč. DPH
77876

ČSN EN ISO 14505-3 (833555) - únor 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob

230 Kč vč. DPH
81495

ČSN EN ISO 11079 (833556) - červenec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu

350 Kč vč. DPH
83056

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy

440 Kč vč. DPH
83057

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy

340 Kč vč. DPH
21328

ČSN ISO 10551 (833558) - květen 1997

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.01t


372 Kč vč. DPH
71242

ČSN EN ISO 9886 (833559) - září 2004

Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

340 Kč vč. DPH
72861

ČSN EN ISO 8996 (833560) - duben 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu

340 Kč vč. DPH
503766

ČSN EN ISO 7243 (833561) - březen 2018

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
73108

ČSN EN ISO 7933 (833562) - květen 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže

350 Kč vč. DPH
76678

ČSN EN ISO 7730 (833563) - říjen 2006 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

440 Kč vč. DPH
92085

ČSN EN ISO 28803 (833564) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky

340 Kč vč. DPH
504371

ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - květen 2018

Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
73062

ČSN EN ISO 10075-3 (833572) - duben 2005

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže

230 Kč vč. DPH
66547

ČSN EN ISO 14915-1 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
68705

ČSN EN ISO 14915-2 (833581) - leden 2004

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
66535

ČSN EN ISO 14915-3 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
17872

ČSN EN 29241-2 (833582) - červenec 1995

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

125 Kč vč. DPH
52971

ČSN EN ISO 9241-1 (833582) - červenec 1998

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.01t


460 Kč vč. DPH
505730

ČSN EN ISO 9241-11 (833582) - prosinec 2018 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
77539

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - leden 2007 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu

340 Kč vč. DPH
502724

ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504120

ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - duben 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87715

ČSN EN ISO 9241-129 (833582) - duben 2011

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
56400

ČSN EN ISO 9241-13 (833582) - červenec 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.00t


370 Kč vč. DPH
59344

ČSN EN ISO 9241-14 (833582) - červen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

550 Kč vč. DPH
92067

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře

770 Kč vč. DPH
55159

ČSN EN ISO 9241-15 (833582) - únor 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

440 Kč vč. DPH
81642

ČSN EN ISO 9241-151 (833582) - leden 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
93663

ČSN EN ISO 9241-154 (833582) - srpen 2013

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy

440 Kč vč. DPH
59345

ČSN EN ISO 9241-16 (833582) - červenec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

350 Kč vč. DPH
500216

ČSN EN ISO 9241-161 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
82040

ČSN EN ISO 9241-171 (833582) - prosinec 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
83083

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87758

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - duben 2011

Ergonomie systémových interakcí - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč vč. DPH
83609

ČSN EN ISO 9241-300 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

230 Kč vč. DPH
83166

ČSN EN ISO 9241-302 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
90831

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - červenec 2012 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

440 Kč vč. DPH
83164

ČSN EN ISO 9241-304 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
83163

ČSN EN ISO 9241-305 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč vč. DPH
506393

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - březen 2019 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
83161

ČSN EN ISO 9241-307 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
503140

ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - listopad 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
500199

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502722

ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
79556

ČSN EN ISO 9241-400 (833582) - září 2007

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení

440 Kč vč. DPH
81787

ČSN EN ISO 9241-410 (833582) - září 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t


835 Kč vč. DPH
90309

ČSN EN ISO 9241-420 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení

770 Kč vč. DPH
57055

ČSN EN ISO 9241-5 (833582) - říjen 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

350 Kč vč. DPH
60043

ČSN EN ISO 9241-6 (833582) - říjen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

350 Kč vč. DPH
60785

ČSN EN ISO 9241-9 (833582) - prosinec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic

440 Kč vč. DPH
90308

ČSN EN ISO 9241-910 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce

550 Kč vč. DPH
501025

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - leden 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504372

ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - květen 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
83242

ČSN EN 894-1 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

230 Kč vč. DPH
83241

ČSN EN 894-2 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

340 Kč vč. DPH
83240

ČSN EN 894-3 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

350 Kč vč. DPH
87496

ČSN EN 894-4 (833585) - leden 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů

440 Kč vč. DPH
63198

ČSN EN ISO 11064-1 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center

350 Kč vč. DPH
63197

ČSN EN ISO 11064-2 (833586) - listopad 2001

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav

230 Kč vč. DPH
60441

ČSN EN ISO 11064-3 (833586) - listopad 2000

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t


460 Kč vč. DPH
95301

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - květen 2014 aktuální vydání

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic

440 Kč vč. DPH
82408

ČSN EN ISO 11064-5 (833586) - prosinec 2008

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače

440 Kč vč. DPH
74804

ČSN EN ISO 11064-6 (833586) - prosinec 2005

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra

340 Kč vč. DPH
77390

ČSN EN ISO 11064-7 (833586) - prosinec 2006

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center

340 Kč vč. DPH
500420

ČSN EN 16710-2 (833587) - listopad 2016

Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
500844

ČSN EN ISO 24504 (833588) - prosinec 2016

Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502725

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - září 2017

Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
83058

ČSN EN ISO 7731 (833591) - duben 2009 aktuální vydání

Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály

340 Kč vč. DPH
88086

ČSN EN ISO 24500 (833594) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky

190 Kč vč. DPH
88087

ČSN EN ISO 24501 (833595) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky

340 Kč vč. DPH
88744

ČSN EN ISO 24502 (833596) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo

230 Kč vč. DPH
88742

ČSN EN ISO 24503 (833597) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích

190 Kč vč. DPH
503141

ČSN EN ISO 27500 (833598) - listopad 2017

Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507921

ČSN EN ISO 27501 (833599) - říjen 2019

Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507923

ČSN EN ISO 9241-220 (833599) - říjen 2019

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
507018

ČSN ISO 17069 (841002) - březen 2019

Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání

230 Kč vč. DPH
506398

ČSN EN 301 549 V2.1.2 (870009) - duben 2019

Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH