ICS 35.240.20 - Aplikace informační technologie v kancelářské práci

ČSN EN 61610 (368590) - říjen 1997

Elektronické transparentní a netransparentní obrazy - Hodnocení kvality obrazu

350 Kč

ČSN EN 62665 ed. 2 (368619) - srpen 2016 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10538 (369136) - únor 1996

Informační technika. Řídicí funkce pro přenos textu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 (369249) - srpen 2005

Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd. 1 (369249) - listopad 2004

Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd. 1 (369249) - listopad 2004

Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642) - duben 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

770 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-10 (369642) - červen 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny - Část 10: Formální specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-11 (369642) - leden 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury tabulek a uspořádání tabulek

1 270 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-12 (369642) - duben 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Identifikace fragmentů dokumentu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-14 (369642) - prosinec 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Časové návaznosti a nelineární struktury

570 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-2 (369642) - prosinec 1997

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 12.99t, Oprava 1 12.99t

2 030 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-3 (369642) - únor 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA

350 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642) - prosinec 1997

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 12.99t, Oprava 1 12.99t

480 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642) - prosinec 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.00t, Oprava 2 1.00t

1 310 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642) - květen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.00t

790 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642) - červen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.00t, Amd.1 2.00t

800 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642) - červen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

550 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-9 (369642) - prosinec 1997

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury zvukového obsahu

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-10 (369651) - prosinec 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651) - červenec 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651) - říjen 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651) - prosinec 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém předávání zpráv elektronickou výměnou dat

1 100 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651) - leden 2003

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv

570 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-1 (369680) - únor 1994

Informační technika. Textová komunikace. Spolehlivý přenos. Část 1: Model a definice služeb

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-2 (369681) - květen 1994

Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Spolehlivý přenos. Část 2: Specifikace protokolu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9072-1 (369683) - listopad 1993

Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Dálkové operace. Část 1: Model, notace a definice služeb

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9072-3 (369683) - srpen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Operace řízené na dálku: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9072-2 (369684) - říjen 1993

Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Dálkové operace. Část 2: Specifikace protokolu

350 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814) - leden 2002

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814) - květen 2001

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů

350 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814) - únor 2002

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-6 (369814) - červenec 2000

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí

230 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10183-1 (369823) - prosinec 1995

Informační technika. Textové a kancelářské systémy, architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 1: Metodika zkoušení

340 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10183-2 (369823) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-1 (369824) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 5.99t, Amd.2 5.99t

1 365 Kč

ČSN ISO/IEC 10741-1 +Amd.1 (369828) - duben 1999

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů - Dialogová interakce - Část 1: Řízení kurzoru pro editování textu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1 +Cor.1 (369829) - červenec 1999

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-2 (369829) - červenec 1999

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 2: Specifikace protokolu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-3 (369829) - červenec 2003

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 3: Definice a procedury abstraktní služby managementu

550 Kč

ČSN ISO/IEC TR 22250-1 (369833) - listopad 2003

Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Popis regulárního jazyka pro XML (RELAX) - Část 1: Jádro RELAX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 14754 (369839) - listopad 2000

Informační technologie - Rozhraní založená na peru - Obecné pohyby při editování textu v systémech založených na peru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 18035 (369843) - únor 2004

Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací

340 Kč

ČSN EN 29241-2 (833582) - červenec 1995

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

125 Kč

ČSN EN ISO 9241-14 (833582) - červen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

550 Kč

ČSN ETS 300 105 (877518) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 106 (877519) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu mezi terminálem a hostitelským počítačem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 149 (877529) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Videotex. Audiosyntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 498-1 ed. 1 (877562) - březen 1997

Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 1: Základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 498-2 ed. 1 (877562) - březen 1999

Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 2: Společná synchronní editace, společná prezentace/prohlížení dokumentu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 17419-1 (975001) - květen 2021

Výměna digitálních informací v pojišťovnictví - Předávání elektronických dokumentů - Část 1: Proces a datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

340 Kč

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

230 Kč

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

570 Kč

ČSN EN 16931-1 +A1 (979901) - červen 2020 aktuální vydání

Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.21t

965 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - únor 2021 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-7 (979901) - únor 2021

Elektronické fakturace - Část 7: Metodika rozvoje a použití EN 16931-1 vyhovující strukturované specifikaci použití základní faktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč