Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 9241-13 (833582)

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 8335 Ergonomie

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9241-13:1998. Evropská norma EN ISO 9241-13:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9241-13:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Pod hlavním názvem "Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály" má (ČSN EN) ISO 9241 následující části: Část 1: Obecný úvod. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje. Část 4: Požadavky na klávesnice. Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu. Část 6: Požadavky na pracovní prostředí. Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů. Část 8: Požadavky na zobrazení barev. Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic. Část 10: Základní zásady vytváření dialogu. Část 11: Údaje o možnostech využití. Část 12: Zobrazení informací. Část 13: Vedení uživatelů. Část 14: Vedení dialogu s použitím menu. Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků. Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace. Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů. Tato třináctá část mezinárodní normy (ČSN EN) ISO 9241 obsahuje doporučení pro atributy uživatelských pokynů softwarových uživatelských rozhraní a jejich vyhodnocení. Rada uživateli ve smyslu definice této části (ČSN EN) ISO 9241 je dodatečná informace k řádnému dialogu mezi uživatelem a počítačem, která je poskytována uživateli na vyžádání nebo je automaticky poskytována systémem. Vedle obecných rad poskytovaných v této části jsou doporučení týkající se specifických dialogových uživatelských rad uvedeny též v (ČSN EN) ISO 9241-12, (ČSN EN) ISO 9241-14, (ČSN EN) ISO 9241-15, (ČSN EN) ISO 9241-16 a (ČSN EN) ISO 9241-17. Tato část je použitelná na ty interakční složky, které pomáhají uživateli napravit chyby. Uživatelské rady obsažené v této části zahrnují doporučení týkající se obrazovkových tipů, zpětných vazeb a stavů, kontroly chyb a pomocí "on-line" jakož i obecná doporučení společná všem těmto typům uživatelských rad. Norma obsahuje tyto následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Aplikace této části ISO 9241, kapitolu 5 - Společná doporučení pro pokyny, kapitolu 6 - Obrazovkové typy, kapitolu 7 - Zpětná vazba, kapitolu 8 - Stavová informace, kapitolu 9 - Kontrola chyb a kapitolu 10 - Pomoc "on-line". Dále norma uvádí informativní Přílohy A, která má celkem 12 stran) a informativní Přílohu B s rozsáhlou bibliografií. ČSN EN ISO 9241-13 (83 3582) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN ISO 9241-13 (833582)
Katalogové číslo 56400
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963564005
Změny a opravy Oprava 1 2.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 29241-2 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

ČSN EN ISO 9241-1 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

ČSN EN ISO 9241-11 (833582)
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

ČSN EN ISO 9241-110 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu

ČSN EN ISO 9241-112 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

ČSN EN ISO 9241-125 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

ČSN EN ISO 9241-129 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

ČSN EN ISO 9241-14 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

ČSN EN ISO 9241-143 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře

ČSN EN ISO 9241-15 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků