Třída 8355 - Měření imisí

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 16115-1 (835520) - říjen 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520) - červen 2017

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16414 (835521) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16413 (835522) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14956 (835550) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

440 Kč

ČSN EN 14793 (835560) - červenec 2017

Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč