Třída 8321 - Ochrana hlavy, očí, uší aj.

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13819-1 (832101) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13819-2 (832101) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13819-3 (832101) - červen 2020

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 458 (832111) - březen 2017 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

440 Kč

ČSN EN 17479 (832112) - květen 2022

Chrániče sluchu - Návod pro výběr zkušebních metod vhodnosti pro jednotlivé uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 352-1 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-10 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-2 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-3 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-4 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-5 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-6 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-7 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-8 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-9 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 960 (832140) - leden 2007 aktuální vydání

Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

440 Kč

ČSN EN 397 +A1 (832141) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové ochranné přilby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.17t

360 Kč

ČSN EN 13087-1 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 1: Podmínky zkoušek a příprava před zkouškami (klimatizování)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

250 Kč

ČSN EN 13087-10 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu

190 Kč

ČSN EN 13087-2 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Tlumení nárazu

230 Kč

ČSN EN 13087-3 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 3: Odolnost proti průrazu (proti úderu ostrým předmětem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

315 Kč

ČSN EN 13087-4 (832142) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost upevňovacího systému

190 Kč

ČSN EN 13087-5 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost upevňovacího systému

230 Kč

ČSN EN 13087-6 (832142) - září 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole

190 Kč

ČSN EN 13087-7 (832142) - červenec 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

255 Kč

ČSN EN 13087-8 (832142) - říjen 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

255 Kč

ČSN EN 14052 +A1 (832143) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

340 Kč

ČSN EN 443 (832144) - srpen 2008 aktuální vydání

Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech

440 Kč

ČSN EN 812 (832145) - září 2012 aktuální vydání

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

340 Kč

ČSN EN 16471 (832146) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

230 Kč

ČSN EN 16473 (832147) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17946 (832148) - únor 2024

Přilby pro uživatele rychlých elektricky poháněných jízdních kol (S-EPAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 966 +A1 (832162) - duben 2013 aktuální vydání

Přilby pro létání a podobné sporty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10256-1 (832163) - srpen 2017

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10256-2 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro hráče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10256-3 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro hráče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10256-4 (832163) - listopad 2018

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a obličeje pro brankáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1077 (832164) - březen 2008 aktuální vydání

Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding

230 Kč

ČSN EN 1078 +A1 (832166) - květen 2013 aktuální vydání

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

340 Kč

ČSN EN 1080 (832167) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

230 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - říjen 2023 nové vydání

Přilby pro jezdce na koních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1385 (832169) - září 2012 aktuální vydání

Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě

340 Kč

ČSN EN 12492 (832170) - září 2012 aktuální vydání

Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13484 (832171) - srpen 2012 aktuální vydání

Přilby pro sáňkaře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13781 (832172) - srpen 2012 aktuální vydání

Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo