Třída 8366 - Kvalita půdy - fyzikální metody

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11508 (836610) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11272 (836611) - říjen 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11461 (836612) - říjen 2014

Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 11274 (836629) - květen 2020 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody

340 Kč

ČSN EN ISO 11275 (836630) - říjen 2014

Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 11276 (836631) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 10930 (836632) - říjen 2013

Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody

230 Kč

ČSN EN 15428 (836633) - březen 2008

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15238 (836634) - červen 2023 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

230 Kč

ČSN ISO 11465 (836635) - květen 1998

Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

125 Kč

ČSN EN 12579 (836636) - květen 2014 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - červen 2023 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství

230 Kč

ČSN EN 13039 (836638) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela

190 Kč

ČSN EN 13650 (836639) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce prvků rozpustných v lučavce královské

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13651 (836640) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce živin rozpustných v chloridu vápenatém / DTPA (CAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13652 (836641) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce živin a prvků rozpustných ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13654-1 (836642) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení dusíku - Část 1: Modifikovaná Kjeldahlova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13654-2 (836642) - březen 2002

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení dusíku - Část 2: Metoda podle Dumase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15761 (836643) - srpen 2010

Tvarované stimulanty růstu - Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13196 (836644) - srpen 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů

230 Kč
foo