ČSN EN ISO 11276 (836631) Aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda

ČSN EN ISO 11276 Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje metody pro stanovení pórového tlaku půdní vody jak v nasycené, tak v nenasycené půdě pomocí tenzometrů. Tyto metody jsou použitelné jak pro měření pórového tlaku půdní vody v terénu, tak pro monitorování pórového tlaku půdní vody např. v kontejnerech s vegetací nebo půdních vzorcích používaných při experimentálním výzkumu.
Použití těchto metod je při normálním atmosférickém tlaku, tj. přibližně 100 kPa, limitováno hodnotami tlaku do - 85 kPa. Tento rozsah je nižší při nižším atmosférickém tlaku. Tenzometry nejsou funkční, jestliže v hloubce měření klesne teplota pod bod mrazu. Přesnost měření je ovlivněna změnami půdní a vzdušné teploty. Doba odezvy tenzometru se pohybuje v rozmezí několika sekund až několika dnů. Získání spolehlivých výsledků měření v půdních podmínkách předpokládá častý servis zařízení.

Označení ČSN EN ISO 11276 (836631)
Katalogové číslo 97241
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963972411
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11276 (836631) z září 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)