ČSN ISO 11465 (836635)

Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

ČSN ISO 11465 Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11465:1993 včetně opravy Cor.1:1994. Mezinárodní norma ISO 11465:1993 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma uvádí metodu pro stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdního vzorku. Tato metoda může být použita pro všechny druhy půdních vzorků. Pro vzorky vyschlé na vzduchu, na např. pro vzorky připravené podle ISO 11464 (v ČR zavedena jako ČSN ISO 11464), a pro vzorky s polní vlhkostí jsou uvedeny odlišné postupy. Pro stanovení objemové vlhkosti půdy platí ISO 11461. (V ČR do května 1998 nezavedena.) Podstata zkoušky a její provedení je v normě podrobně popsáno. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Přístroje, kapitolu 6 - Laboratorní vzorky, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků, kapitolu 9 - Opakovatelnost a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. ČSN ISO 11465 (83 6635) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN ISO 11465 (836635)
Katalogové číslo 51736
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963517360
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 11263 (836419)
Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného

ČSN ISO 11261 (836415)
Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 465
  • ČSN ISO 11465:1998
  • ČSN ISO 11 465:1998