Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 11261 (836415)

Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 8364 Kvalita půdy

ICS: 13.080 Kvalita půdy. Pedologie

Označení ČSN ISO 11261 (836415)
Katalogové číslo 51738
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963517384
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11261:1995. Mezinárodní norma ISO 11261:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení celkového dusíku (amoniakálního-N, dusičnanového-N, dusitanového-N a organického N) v půdě. Dusík ve vazbách N-N, N-O a některé heterocykly (zejména pyridin) jsou stanoveny jen částečně. Tato norma je použitelná pro všechny druhy půd. Podstata zkoušky a její provedení je v normě podrobně popsáno. Za pozornost stojí poznámka u podstaty zkoušky: Norma předepisuje mineralizaci vzorku podle Kjeldahla s tím, že místo selenu se používá jako katalyzátor oxid titaničitý, protože je z "eklologického hlediska méně nebezpečný než selen". Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje, kapitolu 6 - Příprava vzorků půdy, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Výpočet výsledků, kapitolu 9 - Shodnost a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN ISO 11261 (83 6415) byla vydána v červenci 1998.

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 11465 (836635)
Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

ČSN ISO 10694 (836410)
Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

ČSN ISO 11263 (836419)
Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN ISO 11 261
  • ČSN ISO 11261:1998
  • ČSN ISO 11 261:1998