ČSN ISO 10694 (836410)

Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

ČSN ISO 10694 Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10694:1995. Mezinárodní norma ISO 10694:1995 má status české technické normy. Tato norma určuje metodu stanovení celkového uhlíku po termickém rozkladu. Organický uhlík se stanoví výpočtem z celkového uhlíku tak, že se odečte korekce na uhličitany přítomné ve vzorku. Jsou-li uhličitany předem ze vzorku odstraněny, stanoví se organický uhlík přímo. Tato mezinárodní norma je použitelná pro všechny druhy na vzduchu vyschlých vzorků půd. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a laboratorní sklo, kapitolu 6 - Laboratorní vzorek, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Výpočty, kapitol 9 - Opakovatelnost a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A a B. ČSN ISO 10694 (83 6410) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN ISO 10694 (836410)
Katalogové číslo 51740
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963517407
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 11261 (836415)
Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

ČSN ISO 11263 (836419)
Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 694
  • ČSN ISO 10694:1998
  • ČSN ISO 10 694:1998