Třída 8336 - Hodnocení expozice pracoviště

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1540 (833610) - červen 2022 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 14042 (833615) - říjen 2003

Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

440 Kč

ČSN EN ISO 21832 (833616) - říjen 2020

Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14031 (833617) - leden 2022 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15279 (833618) - prosinec 2006

Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody

440 Kč

ČSN EN 15051-1 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod

230 Kč

ČSN EN 15051-2 +A1 (833620) - červen 2017 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15051-3 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání

230 Kč

ČSN EN 481 (833621) - říjen 1994

Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

230 Kč

ČSN EN 14530 (833623) - říjen 2004

Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 13098 (833624) - březen 2020 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 482 (833625) - září 2021 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17621 (833626) - duben 2016

Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14583 (833629) - červen 2022 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28439 (833630) - září 2011

Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 689 +AC (833631) - květen 2020 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

440 Kč

ČSN EN ISO 23320 (833632) - listopad 2022

Ovzduší na pracovišti - Plyny a páry - Požadavky na vyhodnocení měřicích postupů pomocí difuzních vzorkovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - červen 2021 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13205-1 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 13205-2 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

350 Kč

ČSN EN 13205-4 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací

340 Kč

ČSN EN 13205-5 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti

340 Kč

ČSN EN 13205-6 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením

230 Kč

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování

440 Kč

ČSN EN 45544-1 (833635) - srpen 2015

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 45544-2 (833635) - srpen 2015

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 45544-3 (833635) - srpen 2015

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 45544-4 (833635) - září 2016 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62990-1 (833635) - srpen 2023

Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.23t

675 Kč

ČSN EN IEC 62990-2 (833635) - březen 2022

Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par

550 Kč

ČSN EN ISO 13138 (833636) - srpen 2012

Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13137 (833637) - březen 2023 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23861 (833637) - květen 2023

Ovzduší na pracovišti - Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par - Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16897 (833638) - říjen 2018

Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16966 (833640) - květen 2019

Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17058 (833641) - květen 2019

Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17199-1 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17199-2 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17199-3 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 3: Metoda kontinuálního poklesu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17199-4 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17199-5 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17289-1 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 1: Obecné informace a výběr zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17289-2 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 2: Metoda výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17289-3 (833643) - červenec 2021

Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 3: Sedimentační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo