ČSN EN IEC 62990-1 (833635)

Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů

ČSN EN IEC 62990-1 Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 675 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 62990 stanovuje obecné požadavky na návrh, funkčnost a provedení a popisuje zkušební metody, které se používají pro přenosná, přemístitelná a pevná zařízení pro detekci a měření koncentrace toxických plynů a par v ovzduší na pracovištích a v jiných průmyslových a komerčních aplikacích.
Tento dokument se vztahuje na zařízení s nepřetržitým snímáním, jejichž primárním účelem je poskytovat indikaci, výstražnou signalizaci a/nebo jinou výstupní funkci, jejímž účelem je indikovat přítomnost toxického plynu nebo páry v atmosféře a v některých případech spustit automatickou nebo manuální ochrannou činnost (činnosti). Je použitelný pro zařízení, ve kterých snímač v případě přítomnosti plynu generuje elektrický signál.
Tento dokument se týká dvou typů zařízení:
- zařízení typu HM (zdravotní monitorování) "expozice na pracovišti":
Pro měření expozice na pracovišti jsou funkční požadavky zaměřeny na nejistotu měření koncentrací plynu v rozsahu limitních hodnot expozice na pracovišti (OELV). Horní mez měření stanovuje výrobce v souladu s 4.2.1.
- zařízení typu SM (bezpečnostní monitorování) "obecná detekce plynu":
Pro obecné aplikace detekce plynu (například bezpečnostní výstraha, detekce úniku) jsou funkční požadavky zaměřeny na výstražnou signalizaci. Horní mez měření stanovuje výrobce podle předpokládaného použití zařízení.
Obecně platí, že požadavky na přesnost budou vyšší u zařízení typu HM než u zařízení typu SM. Stejné zařízení může splňovat požadavky obou typů HM a SM.
U zařízení používaných pro detekci přítomnosti více plynů se tento dokument vztahuje pouze na detekci toxických plynů nebo par.
Tento dokument se nevztahuje na zařízení:
- se vzorkovači a koncentrátory, jako jsou sorbenty nebo papírové pásky s nevratnou indikací;
- používaná pro měření plynů a par ve vztahu k nebezpečí výbuchu;
- používaná pro měření kyslíku;
- používaná pouze v laboratořích k analýze nebo měření;
- používaná pouze pro účely procesních měření;
- používaná v domácnostech;
- používaná k monitorování znečistění ovzduší;
- používaná k měření plynu se zařízením s otevřenou cestou;
- používaná k řízení větrání na parkovištích nebo v tunelech.

Označení ČSN EN IEC 62990-1 (833635)
Katalogové číslo 517490
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135174904
Změny a opravy A11 8.23t
Tato norma nahradila ČSN EN 45544-3 (833635) z srpna 2015
ČSN EN 45544-1 (833635) z srpna 2015
ČSN EN 45544-2 (833635) z srpna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 62990-2 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par

foo