ČSN EN 45544-2 (833635)

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

ČSN EN 45544-2 Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 27. 8. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies the performance requirements outlined in EN 482 specifically for electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours in workplace atmospheres.
This European Standard is applicable to apparatus used for exposure measurement.

Označení ČSN EN 45544-2 (833635)
Katalogové číslo 97443
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963974439
Změny a opravy Z1 8.23t
Norma je platná do 27. 8. 2025
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62990-1 (833635)
Tato norma nahradila ČSN EN 45544-2 (833635) z dubna 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 50270 ed. 3 (378360)
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

ČSN EN 45544-1 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Další příbuzné normy

ČSN EN 45544-1 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

ČSN EN 45544-3 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

ČSN EN 45544-4 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

foo