ČSN EN 50270 ed. 3 (378360)

Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

ČSN EN 50270 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku, pro které platí funkční zkoušky na zařízení pro detekci plynů, například EN 45544 (soubor), EN 50104, EN 50194 (soubor), EN 50291 (soubor), EN 50379 (soubor), EN 50543, EN 50545-1, EN 60079-29-1 nebo EN 60079-29-4.
POZNÁMKA - Pro účely této normy slovo "toxický" zahrnuje slova "velmi toxický", "toxický", "škodlivý", "korozivní", "dráždivý", "alergický", "karcinogenní", "mutagenní" a "teratogenní".
Tato norma platí pro zařízení určená pro použití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a zároveň i pro zařízení určená pro použití v průmyslových prostorách. Zařízení může být napájeno AC napětím, DC napětím nebo z baterie.
Tato evropská norma platí i pro zařízení, určená pro použití v nebezpečných prostorech, ve kterých může být prostředí s nebezpečím výbuchu. Platí pouze pro normální provoz a neobsahuje bezpečnostní požadavky, související s EMC jevy.
Tato norma je výrobkovou normou, která se zakládá na základní výrobkové normě EN 61326-1. Tato výrobková norma má přednost před základní výrobkovou normou a před všemi druhovými (generickými) normami.
Tato norma platí pro elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku, které obsahují funkce specifikované výrobcem jako bezpečnostní funkce a které mohou obsahovat funkce specifikované výrobcem jako funkce, které nejsou bezpečnostní.
Všechny normy pro funkční zkoušky zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku zahrnují rovněž minimální požadavky na funkční bezpečnost podle EN 50271. Existují rovněž detektory plynů a systémy pro detekci plynů, které mají být používány s úrovní bezpečnostní integrity SIL 1 až SIL 3 podle EN 50402 a EN 61508 (všechny část). Pro funkční bezpečnost průmyslových aplikací tato norma zohlednila ta hlediska EN 61326-3-2, která se týkají měření a výstražné signalizace zařízení, které byly definovány jako bezpečnostní funkce.
Tato norma stanoví požadavky na zkoušky odolnosti proti trvalým a přechodovým jevům, rušení po vedení a vyzařovanému rušení, včetně elektrostatických výbojů a rovněž na zkoušky vyzařování. Požadavky jsou stanoveny pro každý uvažovaný vstup/výstup.
Zařízení, spadající do rozsahu platnosti této normy, se dělí podle dále uvedených typů.
Typ 1: zařízení určená pro použití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu, podle specifikace v EN 61000-6-1 a EN 61000-6-3;
Typ 2: zařízení určená pro použití v průmyslových prostorách, podle specifikace v EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4.
Zařízení typu 1, u kterých výrobce prohlašuje úroveň bezpečnostní integrity, mají být posuzovány jako zařízení typu 2 s ohledem na požadavky týkající se odolnosti.
Tato evropská norma neplatí pro dále uvedená zařízení:
- zařízení určená pro detekci prachu nebo mlhy ve vzduchu;
- vědecká nebo laboratorní zařízení určená pouze pro analýzy nebo měření;
- zařízení určená výhradně pro účely měření technologických procesů;
- zařízení určená pro lékařské účely;
- zařízení pro měření alkoholu v dechu;
- zařízení určená pro přímé měření výfukových plynů z automobilů.

Označení ČSN EN 50270 ed. 3 (378360)
Katalogové číslo 98304
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963983042
Změny a opravy Oprava 1 12.16t
Tato norma nahradila ČSN EN 50270 ed. 2 (378360) z května 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 45544-1 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

ČSN EN 45544-2 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot