Třída 3783 - Detekce hořlavých plynů a par

Zobrazit obsah třídy 37 - Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50104 ed. 3 (378330) - duben 2011

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 26. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50104 ed. 4 (378330) - červen 2020

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 50676 (378340) - říjen 2020

Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 50270 ed. 3 (378360) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

360 Kč

ČSN EN 50194-1 (378370) - červen 2009

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370) - leden 2020 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 50244 ed. 2 (378371) - prosinec 2016 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50291-1 ed. 2 (378372) - září 2018 aktuální vydání

Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

460 Kč

ČSN EN 50291-2 ed. 2 (378372) - březen 2020 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 50292 ed. 2 (378373) - červen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

230 Kč

ČSN EN 50271 ed. 3 (378380) - listopad 2018

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

350 Kč

ČSN EN 50402 ed. 2 (378381) - prosinec 2017 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů

590 Kč

ČSN EN 50379-1 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 50379-2 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

190 Kč

ČSN EN 50379-3 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

190 Kč

ČSN EN 50543 (378391) - listopad 2011

Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 50545-1 (378392) - červen 2012

Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.16t

475 Kč

ČSN CLC/TS 50612 (378393) - říjen 2016 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 16829 +AC (378394) - prosinec 2019 aktuální vydání

Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory

550 Kč