ČSN EN 50545-1 (378392)

Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku

ČSN EN 50545-1 Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zařízení pro detekci a/nebo měření oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2), které je určeno pro řízení větracích systémů a/nebo zajištění indikace, výstražné signalizace nebo jakýchkoliv jiných signálů pro varování před nebezpečím otravy. Tyto tři plyny jsou obecně pro účely této normy nazývány "cílové plyny".
Národní a místní předpisy nemusí vyžadovat detekci NO nebo NO2 a mohou vyžadovat detekci jiných plynů nebo par.
Norma zahrnuje požadavky pro oddělené snímače plynů (RGS), které jsou používány na parkovištích aut a v tunelech a požadavky pro řídicí jednotky (CU), které jsou používány na parkovištích aut.
Norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci a zkoušení a popisuje metody zkoušek, které platí pro stabilní zařízení pro detekci a/nebo měření koncentrace cílových plynů na parkovištích aut a v tunelech. Tato evropská norma může být rovněž použita pro podobné aplikace, kde koncentrace cílových plynů může vést ke zdravotním rizikům, například místa nakládky nákladních aut nebo podzemní autobusové zastávky.
Norma platí rovněž pro případy, kdy výrobce zařízení vydává jakékoliv prohlášení, týkající se lepších funkčních vlastností, které převyšují stanovené minimální požadavky.
Norma platí pro zařízení, včetně systému pro odběr vzorků, pokud je použit.
Norma nestanoví požadavky pro zařízení, která mají být instalována v prostorech s nebezpečím výbuchu.
Norma neplatí pro aplikace, pro které již platí dále uvedené normy:
- domácnosti, podle EN 50291-1;
- čluny, plavidla, karavany nebo mobilní domy, podle EN 50291-2;
- pracovní prostředí, podle souboru EN 45544;
- emise topidel, podle souboru EN 50379;
- emise motorových vozidel, podle ISO/PAS 3930;
- monitorování úrovně LEL hořlavých plynů, podle EN 60079-29-1.
Norma neplatí pro dále uvedené aplikace a technologie:
- uzavřené prostory nepřístupné pro lidi;
- laboratorní nebo analytická zařízení;
- zařízení použitá pro řízení průmyslových procesů;
- přenosná a přemístitelná zařízení;
- detekci plynů s otevřenou cestou;
- výstavbu tunelů;
- monitorování částic nebo prachu;
- monitorování hořlavých plynů;
- monitorování CO pro detekci požáru

Označení ČSN EN 50545-1 (378392)
Katalogové číslo 90816
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963908168
Změny a opravy A1 8.16t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo