ČSN EN 13205-5 (833634)

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti

ČSN EN 13205-5 Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení způsobilosti odběrových zařízení pro aerosol založenou na porovnání koncentrací za předepsaných podmínek prostředí na pracovišti pro ověření, zda způsobilost kandidátského odběrového zařízení splňuje požadavky uvedené v EN 13205 1:2014.
Tato část normy EN 1205 je použitelná pro všechna odběrová zařízení, která odebírají zdravotně- významné frakce částic v ovzduší na pracovišti. Různé zkušební postupy a způsoby hodnocení jsou zahrnuty v tomto dokumentu, aby se umožnilo použití této části 13205 pro široký rozsah zařízení.
Tato část normy také specifikuje jednoduchou metodu, jak pro specifický aerosol na pracovišti koncentrace změřená kandidátským odběrovým zařízením může být přepočítána na koncentraci jinou z validovaného odběrového zařízení.
Metody uvedené v této části EN 13205 nejsou použitelné pro zkoušky, kde se způsobilost osobních odběrových zařízení dává do vztahu ke statickým odběrovým zařízením, a naopak.

Označení ČSN EN 13205-5 (833634)
Katalogové číslo 96871
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963968711
Tato norma nahradila ČSN EN 13205 (833634) z prosince 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13205-1 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13205-2 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

ČSN EN 13205-4 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací

ČSN EN 13205-6 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením

TNI CEN/TR 13205-3 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování