ČSN EN 13205-6 (833634)

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením

ČSN EN 13205-6 Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma upřesňuje zkoušku způsobilosti odběrového substrátu se vzorkem pro odběrová zařízení inhalabilní, thorakální a respirabilní frakce a jako druhou možnost zkoušku manipulace; obě ke zkoušení ztrát během přesunu pro odběrové substráty určené k odběrovým zařízením pro aerosol, za předepsaných podmínek tak, aby bylo možno vypočítat rozšířenou nejistotu měřícího postupu podle EN 13205 1:2014, příloha A. Zkouška na přepravu zahrnuje dopravu odběrového substrátu s aerosolem obyčejnou poštovní zásilkou, zatímco zkouška manipulace používá třepací zařízení.
Tato část normy EN 13205 je použitelná pro všechna odběrová zařízení, která odebírají zdravotně významné frakce částic v ovzduší na pracovišti.

Označení ČSN EN 13205-6 (833634)
Katalogové číslo 96872
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963968728
Tato norma nahradila ČSN EN 13205 (833634) z prosince 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13205-1 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13205-2 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

ČSN EN 13205-4 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací

ČSN EN 13205-5 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti

TNI CEN/TR 13205-3 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování