ČSN EN 13205-1 (833634)

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 13205-1 Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky parametrů způsobilosti, které jsou specifické u odběrového zařízení pro aerosol, zejména pro odběrová zařízení určená pro inhalabilní, thorakální a respirabilní frakce. Tyto požadavky parametrů způsobilosti, které zahrnují shodu s konvencemi EN 481 pro odběr vzorků, jsou použitelné pouze na postup odběru polétavých částice ze vzduchu, nikoli na postup analýzy částic shromážděných v postupu odběru vzorku. Přestože analýza vzorků odebraných v průběhu zkoušky je obvykle nutná pro vyhodnocení způsobilosti odběrového zařízení, specifikované zkušební metody zajistí, aby chyby analýzy byly udržovány velmi nízké během zkoušek a nepřispívaly významně ke konečnému výsledku.
Tato část EN 13205 specifikuje, jak se způsobilost postupů měření aerosolu posuzuje s ohledem na obecné požadavky EN 482 přes kombinace chyb vznikajících ve fázích odběru vzorku, dopravy nebo skladování vzorků a jejich přípravy a analýzy.
Tato část EN 13205 je použitelná pro všechna odběrová zařízení používaná pro odběr zdravotně-významných částic v ovzduší na pracovišti.
Tato část EN 13205 není použitelná pro stanovení chyb analýzy a faktorů s nimi souvisejících (např. vychýlení, přesnost a mez detekce analytické metody). V případě, že odběrové zařízení pro aerosol vyžaduje použití externího (spíše než integrálního) čerpadla, tak čerpadlo není předmětem požadavků této části EN 13205.

Označení ČSN EN 13205-1 (833634)
Katalogové číslo 96867
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963968674
Tato norma nahradila ČSN EN 13205 (833634) z prosince 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13205-2 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

ČSN EN 13205-4 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací

ČSN EN 13205-5 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti

ČSN EN 13205-6 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením

TNI CEN/TR 13205-3 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování