Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství

Zobrazit obsah třídy 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 9001 (839001) - červen 1999

Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

350 Kč

ČSN 83 9011 (839011) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

230 Kč

ČSN 83 9021 (839021) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

190 Kč

ČSN 83 9031 (839031) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

190 Kč

ČSN DIN 18035-2 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch

190 Kč

ČSN DIN 18035-4 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy

350 Kč

ČSN 83 9041 (839041) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

340 Kč

ČSN 83 9051 (839051) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

190 Kč

ČSN 83 9061 (839061) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

125 Kč
foo