ČSN 83 9041 (839041)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s DIN 18918, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18918 z června 1997. Platí pro stabilizační konstrukce při úpravě krajiny za použití osiv, rostlin, živých částí rostlin a neživých materiálů k zabránění, případně omezení eroze, sesuvů půdy a padání kamene, jakož i pro vegetační úpravy ploch, které jsou působením přírodních vlivů nebo technickými zásahy zbaveny svrchní vrstvy půdy. Platí rovněž pro násypy zemin, haldy a skládky. Nevztahuje se na stabilizaci vodních toků a hrází, stabilizaci ploch výsadbami a výsevy podle ČSN 83 9021 a ČSN 83 9031. Vymezuje odborné termíny, zabývá se posuzováním a vyhodnocováním podmínek stanoviště, výběrem vhodné konstrukce. Normuje požadavky na osiva, rostliny, živé části rostlin, živé stavební prvky, další materiály a stavební prvky. Řeší přípravu ploch k úpravě. Uvádí technologie stabilizování výsevy, výsadbami, konstrukcemi s rostlinami a živými částmi rostlin, konstrukcemi z neživých materiálů a stavebních prvků, kombinovanými konstrukcemi. Upravuje dokončovací péči a zkoušky. Obsahuje seznam dřevin pro získávání částí schopných zakořenění a oblasti jejich použití.

Označení ČSN 83 9041 (839041)
Katalogové číslo 74977
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2006
Datum účinnosti 1. 3. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963749778
Tato norma nahradila ČSN DIN 18918 (839041) z června 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 83 9021 (839021)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9011 (839011)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9051 (839051)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9031 (839031)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9061 (839061)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 90 41
  • ČSN 839041
  • ČSN 83 90 41 : 2006
  • ČSN 839041:2006
  • ČSN 83 9041:2006
foo