ČSN DIN 18918 (839041) Zrušená norma

Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická zabezpečovací opatření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje DIN 18918, vydání 1990-01. Platí pro zajištění činnosti v oblasti úprav krajiny osevem, výsadbami, živými částmi rostlin a jinými neživými materiály k zamezení, popř. omezení eroze a sesuvu půdy. Platí rovněž pro zakládání vegetačního pokryvu na plochách, které byly zbaveny půdy přírodními vlivy nebo technickými opatřeními, jako jsou půdní suti, haldy a deponie. Neplatí pro zabezpečování vodních ploch a toků, hrází a pobřežních dun podle DIN 19657; zajišťování ploch výsadbami podle DIN 18916 a výsevy podle DIN 18917. Normalizovány jsou: posouzení a vyhodnocení stanovištních poměrů, výběr vhodných způsobů stavby; požadavky na materiály, stavební prvky, rostliny a části rostlin; zabezpečení stanoviště a příprava upravované plochy pro založení vegetačního pokryvu; zabezpečení výsevy; zabezpečení výsadbami; zabezpečení stavebními způsoby pomocí rostlin a živých částí rostlin; zabezpečení stavebními způsoby pomocí neživých částí rostlin a stavebních prvků, kombinované metody; dokončovací péče; průzkumy a kontrola. ČSN DIN 18918 (83 9041) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN DIN 18918 (839041)
Katalogové číslo 21841
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963218410
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN 83 9041 (839041)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)