ICS 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.

ČSN EN 16228-1 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

945 Kč

ČSN EN 16228-2 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

340 Kč

ČSN EN 16228-3 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

350 Kč

ČSN EN 16228-4 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

230 Kč

ČSN EN 16228-5 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

230 Kč

ČSN EN 16228-6 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

230 Kč

ČSN EN 16228-7 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - květen 2013 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

440 Kč

ČSN EN ISO 22476-10 (721004) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22476-11 (721004) - říjen 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22476-12 (721004) - říjen 2009

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)

340 Kč

ČSN EN ISO 22476-14 (721004) - červenec 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-15 (721004) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t

475 Kč

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t

355 Kč

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - květen 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard

550 Kč

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22476-6 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-7 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-8 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-9 (721004) - březen 2021

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14689 (721005) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 72 1006 (721006) - červen 2015 aktuální vydání

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

440 Kč

ČSN EN ISO 17892-1 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

230 Kč

ČSN EN ISO 17892-10 (721007) - květen 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-11 (721007) - červenec 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17892-12 (721007) - listopad 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 17892-3 (721007) - květen 2016

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - listopad 2017 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

350 Kč

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - červen 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-9 (721007) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22477-1 (721008) - duben 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22477-10 (721008) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22477-4 (721008) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - srpen 2020 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev

440 Kč

ČSN 72 1010 (721010) - duben 1989

Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

340 Kč

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - prosinec 2006

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22475-2 (721011) - únor 2007

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 2: Kvalifikační kritéria pro společnosti a zaměstnance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22475-3 (721011) - květen 2008

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 3: Posuzování shody společností a zaměstnanců třetí osobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18674-1 (721012) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - únor 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 18674-4 (721012) - prosinec 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18674-5 (721012) - březen 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 5: Měření změn napětí snímači celkového tlaku (TPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17628 (721013) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-1 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-2 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-3 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - září 2021 nové vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-5 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22282-6 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17006 (721016) - březen 2017

Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16907-1 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16907-2 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16907-3 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 3: Stavební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16907-4 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16907-5 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16907-6 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 72 1018 (721018) - duben 1970

Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin

125 Kč

ČSN 72 1019 (721019) - červen 1989

Laboratorní stanovení smršťování zemin

190 Kč

ČSN 72 1021 (721021) - duben 1970

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

65 Kč

ČSN 72 1022 (721022) - duben 1970

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

65 Kč

ČSN 72 1026 (721026) - prosinec 1992

Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou

125 Kč

ČSN 72 1191 (721191) - květen 2013 aktuální vydání

Zkoušení míry namrzavosti zemin

190 Kč

ČSN EN 12794 +A1 (723056) - březen 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Základové piloty

440 Kč

ČSN 73 0020 (730020) - duben 2010 aktuální vydání

Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

230 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, A1 6.14t

1 235 Kč

ČSN 73 1004 (731004) - červenec 2020

Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody

570 Kč

ČSN P 73 1005 (731005) - listopad 2016

Inženýrskogeologický průzkum

440 Kč

ČSN EN 1536 +A1 (731031) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty

590 Kč

ČSN EN 12699 (731032) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty

570 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty

550 Kč

ČSN EN 12063 (731041) - březen 2000

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

590 Kč

ČSN EN 14475 (731045) - květen 2006

Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce

550 Kč

ČSN EN 1537 (731051) - únor 2014 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy

440 Kč

ČSN EN 14490 (731055) - říjen 2010

Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin

570 Kč

ČSN EN 1538 +A1 (731061) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny

440 Kč

ČSN EN 12715 (731071) - únor 2021 nové vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - květen 2020 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž

350 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - září 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin

550 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - duben 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním

340 Kč

ČSN EN 15237 (731081) - srpen 2007

Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény

570 Kč

ČSN EN 1999-1-4 (731501) - leden 2009 aktuální vydání

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, A1 1.12t

635 Kč

ČSN EN 1999-1-4/NA ed. A (731501) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1999-1-5 (731501) - leden 2009 aktuální vydání

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.10t

570 Kč

ČSN EN 1999-1-5/NA ed. A (731501) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN 73 3055 (733055) - srpen 2018

Zemní práce při výstavbě potrubí

340 Kč

ČSN 73 6006 (736006) - srpen 2003 aktuální vydání

Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

125 Kč

ČSN EN 13331-1 (738121) - říjen 2003 aktuální vydání

Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

350 Kč

ČSN EN 13331-2 (738121) - říjen 2003 aktuální vydání

Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

190 Kč

ČSN EN 14653-1 (738126) - prosinec 2005

Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

570 Kč

ČSN EN 14653-2 (738126) - prosinec 2005

Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

230 Kč

ČSN 73 9010 (739010) - prosinec 2010

Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

550 Kč

ČSN 83 9011 (839011) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

230 Kč

ČSN 83 9041 (839041) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

340 Kč