ICS 65.020.40 - Krajinářství a lesnictví

ČSN 46 5302 (465302) - červen 1981

Značení charakteru půd zpracovávaných mechanizačními prostředky

230 Kč

ČSN 46 5328 (465328) - srpen 1987

Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov

190 Kč

ČSN 46 5330 (465330) - prosinec 1983

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov

190 Kč

ČSN 48 1211 (481211) - duben 2006 aktuální vydání

Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin

550 Kč

ČSN 48 2115 (482115) - listopad 2012 aktuální vydání

Sadební materiál lesních dřevin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN 48 2116 (482116) - březen 2015

Umělá obnova lesa a zalesňování

340 Kč

ČSN 48 2117 (482117) - září 2014

Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování

230 Kč

ČSN 48 2118 (482118) - červen 2016

Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách

230 Kč

ČSN 73 6108 (736108) - srpen 2018 aktuální vydání

Lesní cestní síť

440 Kč

ČSN 73 6109 (736109) - únor 2013 aktuální vydání

Projektování polních cest

350 Kč

ČSN 75 0140 (750140) - červen 2016 aktuální vydání

Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy

945 Kč

ČSN 75 0146 (750146) - srpen 2000

Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

590 Kč

ČSN 75 4500 (754500) - červen 1996

Protierozní ochrana zemědělské půdy

230 Kč

ČSN 83 9001 (839001) - červen 1999

Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

350 Kč

ČSN 83 9011 (839011) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

230 Kč

ČSN DIN 18035-2 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch

190 Kč

ČSN DIN 18035-4 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy

350 Kč

ČSN 83 9041 (839041) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

340 Kč

ČSN 83 9061 (839061) - únor 2006

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

125 Kč